Gå direkt till innehåll

Seminarium på temat "Försvarsmaktens Vägval"

Tid 19 April 2006 13:00 – 16:00

Plats Riksdagen, Ledamotshuset (L4 17), Mynttorget 2, Stockholm

Program Moderator: Generalsekreterare Lars Ekeman, Folk och Försvar 13.00-14.00 Värnpliktssystemet – möjligheter och hot? Ordförande Officersförbundet Lars Fresker Yrkesförsvar – en framkomlig väg? Generalmajor Karlis Neretnieks 20 min var, sedan gemensam frågestund 14.00-14.30 Fika 14.30-16.00 Paneldiskussion med publiken Riksdagsledamöterna Allan Widman (fp), Lars Ångström (mp), Tone Tingsgård (s), Berit Jóhannesson (v) 16.00 Slut för dagen För mer information kontakta Karin Bengtsson, 0704-91 42 84.

Kontakter

Anna Lagerlöf

Anna Lagerlöf

Presskontakt Kommunikatör

En öppen arena för fred, frihet och demokrati sedan 1940

Folk och Försvars uppgift är att öka kunskapen om försvarsfrågor och säkerhetspolitik och att främja en bred debatt. Vår vision är att skapa insikt i vad som påverkar frihet för oss alla och fred i vår omvärld. Vi ska vara en öppen arena där och säkerhets- och försvarspolitik utvecklas och berör, och nya idéer prövas.
Folk och Försvar är en partipolitiskt obunden sammanslutning av över 100 demokratiska riksorganisationer.

Folk och Försvar
Linnégatan 14
114 47 Stockholm
Sverige