Gå direkt till innehåll

"Sverige som aktör inom internationell politik" - en säkerhetspolitisk konferens arrangerad av Folk och Försvar tillsammans med Örebro universitet

Tid 17 Maj 2006 09:00 – 15:30

Plats Örebro universitet, HSL2

P R O G R A M 09.00 Inledning Landshövding Sören Gunnarsson, Länsstyrelsen Örebro län 09.10 ESFP - Europeisk säkerhets- och försvarspolitik Talare ej klar 10.10 Kaffe 10.30 Dramatiska ögonblick i politiken - Försvarspolitik i praktiken Riksdagsledamot Berit Jóhannesson (v), inkl. frågestund 11.30 Lunch 12.30 Försvarsmaktens nya inriktning Generaldirektör/stf ÖB Marie Hafström, Försvarsmakten, inkl. frågestund 13.30 Morgondagens transatlantiska länk Professor Jan Hallenberg, Försvarshögskolan, inkl. frågestund 14.30 Kongo - en framgångsrik FN-operation Brigadgeneral Jan-Gunnar Isberg, Försvarsmakten, inkl. frågestund 15.30 Slut för dagen För anmälan, kontakta Sofia Modin, Folk och Försvar: sofia.modin@folkochforsvar.se.

Kontakter

Anna Lagerlöf

Anna Lagerlöf

Presskontakt Kommunikatör

En öppen arena för fred, frihet och demokrati sedan 1940

Folk och Försvars uppgift är att öka kunskapen om försvarsfrågor och säkerhetspolitik och att främja en bred debatt. Vår vision är att skapa insikt i vad som påverkar frihet för oss alla och fred i vår omvärld. Vi ska vara en öppen arena där och säkerhets- och försvarspolitik utvecklas och berör, och nya idéer prövas.
Folk och Försvar är en partipolitiskt obunden sammanslutning av över 100 demokratiska riksorganisationer.

Folk och Försvar
Linnégatan 14
114 47 Stockholm
Sverige