Gå direkt till innehåll

”Terrorism och interna konflikter” - säkerhetspolitisk konferens arrangerad av Folk och Försvar i samarbete med Karlstad Universitet

Tid 23 Maj 2006 09:00 – 11:00

Plats Nyqvistsalen, Karlstad Universitet

PROGRAM 09.00 Inledning Landshövding Eva Eriksson, Länsstyrelsen Värmland 09.10 Människan i säkerhetspolitiken - en ögonvittnesskildring Överstelöjtnant Magnus Bratt, Försvarsmakten (Inkl. frågestund) 10.10 Kaffe 10.40 Världspolitiken från 1945 till nu Generalsekreterare, Lars Ekeman, Folk och Försvar (Inkl. frågestund) 11.40 Lunch 12.40 Darfur – en bortglömd katastrof Ambassadör Anders Oljelund, UD (inkl. frågestund) 13.40 Dramatiska ögonblick i politiken – Försvarspolitik i praktiken Riksdagsledamot Tone Tingsgård (s) (Inkl. frågestund) 14.40 Paus 15.00 Terroristrekrytering i Europa Dr. Magnus Ranstorp, Försvarshögskolan (Inkl. frågestund) 16.00 Slut för dagen För mer information, vänligen kontakta Karin Bengtsson, Folk och Försvar, tel: 08-613 49 24 eller e-post: karin.bengtsson@folkochforsvar.se.

Kontakter

Anna Lagerlöf

Anna Lagerlöf

Presskontakt Kommunikatör

En öppen arena för fred, frihet och demokrati sedan 1940

Folk och Försvars uppgift är att öka kunskapen om försvarsfrågor och säkerhetspolitik och att främja en bred debatt. Vår vision är att skapa insikt i vad som påverkar frihet för oss alla och fred i vår omvärld. Vi ska vara en öppen arena där och säkerhets- och försvarspolitik utvecklas och berör, och nya idéer prövas.
Folk och Försvar är en partipolitiskt obunden sammanslutning av över 100 demokratiska riksorganisationer.

Folk och Försvar
Linnégatan 14
114 47 Stockholm
Sverige