Gå direkt till innehåll

"Weapons of Development - Youth Perspectives on Security, Peace and Democracy". Globalkonferens arrangerad av Folk och Försvar tillsammans med Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU)

Tid 3 Juni 2006 12:30 – 5 Juni 2006 15:00

Plats Världskulturmuséet i Göteborg

Grundkonceptet innebär brett och omfattande internationellt deltagande både som deltagare och föreläsare; ett varierat program med både mindre gruppdiskussioner/seminarier och föreläsningar och paneldebatter för alla; interaktiva metoder med betoning på erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. Målgruppen är unga ledare i LSUs medlemsorganisationer och dess partnerorganisationer runt om i världen. För mer information kontakta Richard Bengtsson, LSU, 070-236 51 16 eller Lena Bartholdson, Folk och Försvar, 0707-33 07 47.

Kontakter

Anna Lagerlöf

Anna Lagerlöf

Presskontakt Kommunikatör
Per Klingvall

Per Klingvall

Presskontakt Pressansvarig Rikskonferensen +46 703 01 68 05

En öppen arena för fred, frihet och demokrati sedan 1940

Folk och Försvars uppgift är att öka kunskapen om försvarsfrågor och säkerhetspolitik och att främja en bred debatt. Vår vision är att skapa insikt i vad som påverkar frihet för oss alla och fred i vår omvärld. Vi ska vara en öppen arena där och säkerhets- och försvarspolitik utvecklas och berör, och nya idéer prövas.
Folk och Försvar är en partipolitiskt obunden sammanslutning av över 100 demokratiska riksorganisationer.

Folk och Försvar
Linnégatan 14
114 47 Stockholm
Sverige