Gå direkt till innehåll
Bild: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten
Bild: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten

Pressmeddelande -

Framtiden för Försvarsmaktens personalförsörjning

Folk och Försvar bjuder in till seminarium den 27 april kl. 13.00-14.00

Rådande säkerhetspolitiska omvärldsläge har lett till att den svenska försvarspolitisk inriktningen senaste decenniet har förändrats. Stora förändringar som innebär att svenskt försvar ska växa leder till att personalförsörjningen är en ständigt aktuell fråga. Ansökan om NATO-medlemskap och en växande försvarsmakt innebär att även nyrekryteringen och utbildningen måste växla upp. Detta samtidigt som övriga delar av svenskt försvar ska hantera all annan tillväxt som ska ske parallellt.

Personalfrågan i Försvarsmakten är således mångfacetterad och komplex. Den inkluderar flera olika personalkategorier med olika uppgifter, behov och förutsättningar. För att lyckas med tillväxten måste hela kedjan fungera. Från värnplikt till utbildning av officerare till att erbjuda goda villkor för samtliga personalkategorier för att få personalen att vilja stanna och vidareutvecklas inom Försvarsmakten och i förlängningen de svenska försvarsmyndigheterna.

För att belysa dessa olika perspektiv på personalfrågan i Försvarsmakten arrangerar Folk och Försvar ett seminarium. Under seminariet kommer Försvarsmakten tala på temat Att personalförsörja morgondagens försvarsmakt, Anders Enström, Programledningen Officersprogrammet kommer tala om att skala upp utbildningssystemet. Officersförbundets förbundsdirektör Johan Hansson kommer tala på temat om vad som krävs för att Behålla och öka antalet officerare. Pliktrådet kommer tala under rubriken Hur ska Försvarsmakten attrahera ny personal.

Program

Moderator: David Bruhn, försvarspolitisk programansvarig Folk och Försvar

13:00 Inledning
David Bruhn, försvarspolitisk programansvarig Folk och Försvar

13:05 Hur ska Försvarsmakten attrahera ny personal?
Andreas Ottosson, Pliktrådet

13:15 Behålla och öka antalet officerare – vad krävs?
Johan Hansson, förbundsdirektör Officersförbundet

13:25 Att skala upp utbildningssystemet
Anders Enström, Programledningen Officersprogrammet

13:35 Att personalförsörja morgondagens Försvarsmakt
TBD, Försvarsmakten

13:45 Frågor

14:00 Seminariet slutar

Seminariet kommer också finnas tillgängligt att se i efterhand. Du behöver inte anmäla dig för att delta digitalt.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Folk och Försvars uppgift är att öka kunskapen om försvarsfrågor och säkerhetspolitik och att främja en bred debatt. Vår vision är att skapa insikt i vad som påverkar frihet för oss alla och fred i vår omvärld. Vi ska vara en öppen arena där och säkerhets- och försvarspolitik utvecklas och berör, och nya idéer prövas.

Folk och Försvar är en partipolitiskt obunden sammanslutning av över 100 demokratiska riksorganisationer.

Kontakter

Anna Lagerlöf

Anna Lagerlöf

Presskontakt Kommunikatör
Per Klingvall

Per Klingvall

Presskontakt Pressansvarig Rikskonferensen +46 703 01 68 05

En öppen arena för fred, frihet och demokrati sedan 1940

Folk och Försvars uppgift är att öka kunskapen om försvarsfrågor och säkerhetspolitik och att främja en bred debatt. Vår vision är att skapa insikt i vad som påverkar frihet för oss alla och fred i vår omvärld. Vi ska vara en öppen arena där och säkerhets- och försvarspolitik utvecklas och berör, och nya idéer prövas.
Folk och Försvar är en partipolitiskt obunden sammanslutning av över 100 demokratiska riksorganisationer.

Folk och Försvar

Linnégatan 14
114 47 Stockholm
Sverige