Gå direkt till innehåll
Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg på Folk och Försvars Rikskonferens 2018. Foto: Ulf Palm.
Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg på Folk och Försvars Rikskonferens 2018. Foto: Ulf Palm.

Pressmeddelande -

Natos högsta ledning till Sälen under Folk och Försvars Rikskonferens 2023 med Nato och EU på agendan

Sedan 1946 har Folk och Försvar genomfört sin Rikskonferens i fjällmiljö. Efter två pandemiår med en digital teveproduktion äger tredagarskonferensen återigen rum i Sälen mellan den 8-10 januari 2023. Rikskonferensen utgör Sveriges främsta forum för fördjupad och breddad diskussion om vårt försvar, säkerhetspolitik, samhällets krisberedskap, globala säkerhetstrender och frågor rörande fred, frihet och demokrati.

Vi ser en värld där demokrati på många håll är på tillbakagång, terrorn hittar nya fästen att gro, klimatförändringarnas konsekvenser leder till humanitära katastrofer och antalet människor på flykt ökar. Samtidigt pågår ett invasionskrig i Europa: det allvarligaste säkerhetspolitiska läget vi sett sedan andra världskriget. Rysslands invasion av Ukraina 2014 som utvecklades till ett fullskaligt krig den 24 februari 2022 har ställt mycket på ända, inte minst svensk och finsk utrikes- och säkerhetspolitik. EU antog en stark enad front gentemot Ryssland och från årsskiftet tar Sverige över ordförandeklubban i EU:s ministerråd. Samtidigt har både Sverige och Finland ansökt om medlemskap i Nato, något som för Sveriges del innebär en brytpunkt med en 200-årig tradition av militär alliansfrihet.

Mot bakgrund av kommande EU-ordförandeskap och den utveckling vi sett är temat för 2023 års Rikskonferens EU och Nato i en ny säkerhetspolitisk verklighet.

Programpunkter, talare, diskussioner och möten under Rikskonferensen är alltid väldigt angelägna, men kommande konferens sker i ett särskilt allvarligt läge och vi vill understryka vikten av Rikskonferensen och dess relevans.

Alla som medverkar skulle kunna lyftas fram var för sig, men kopplat till konferensens tema vill vi ändå särskilt nämna att vi får besök av, inte endast Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg, utan även dess högsta militära chef SACEUR, överbefälhavare Christopher G. Cavoli. Vi uppskattar att Nato valt att prioritera de bådas närvaro i det allvarliga läge vi befinner oss i där Sverige och Finland står på tröskeln till alliansen. Något vi pratat mycket om på Folk och Försvar den senaste tiden är just hur Nato dels är en militär allians, dels en politisk: där det internationella sekretariatet NAC leds av Jens Stoltenberg och det militära högkvarteret Shape av överbefälhavare Christopher G. Cavoli. Därför är vi oerhört glada att båda kommer för att dela med sig av deras kunskap och Natos perspektiv på omvärldsläget, organisationen och relationen till Sverige och Finland.

Hösten 2022 fick vi en ny regering och vi är glada att så pass många ministrar tackat ja till att delta. Bland annat är det första gången vi har en minister för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin, som besöker oss, liksom utrikesminister Tobias Billström, försvarsminister Pål Jonson och justitieminister Gunnar Strömmer. Statsminister Ulf Kristersson inleder konferensen och vi får även höra före detta statsministern, Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson, ge deras syn på Sveriges nya säkerhetspolitik. Vi får också besök av Sveriges EU-kommissionär Ylva Johansson (S) som kommer för att prata om fredsprojektet och hur det kan stärkas och utvecklas.

Finland och Sverige är goda vänner och har ofta följt varandra åt rent säkerhetspolitiskt – när vi nu befinner oss i en ansökningsprocess till Nato gör vi det tillsammans. Därför är vi också glada att Finlands utrikesminister Pekka Haavisto är med i det inledande blocket.

Under söndagen deltar även generaldirektören för Internationella Röda Korsets kommitté (ICRC), Robert Mardini. Han bidrar bland annat med sitt fördjupande perspektiv på kriget i Ukraina och dess globala påverkan.

Slutligen är vi särskilt hedrade av att Ukrainas ambassadör Andrii Plakhotniuk besöker oss för att prata om bland annat ukrainsk motståndskraft.

Ta del av Rikskonferensen digitalt via vår YouTube-kanal: följ oss där och på sociala medier redan nu för uppdateringar om konferensen. Delta gärna i debatten genom att använda hashtaggen #fofrk.

Maud Holma von Heijne, generalsekreterare Folk och Försvar

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Folk och Försvars uppgift är att öka kunskapen om försvarsfrågor och säkerhetspolitik och att främja en bred debatt. Vår vision är att skapa insikt i vad som påverkar frihet för oss alla och fred i vår omvärld. Vi ska vara en öppen arena där och säkerhets- och försvarspolitik utvecklas och berör, och nya idéer prövas.

Folk och Försvar är en partipolitiskt obunden sammanslutning av över 100 demokratiska riksorganisationer.

Kontakter

Karin Abbor-Svensson

Karin Abbor-Svensson

Projektledare Rikskonferensen 070-090 88 61

En öppen arena för fred, frihet och demokrati sedan 1940

Folk och Försvars uppgift är att öka kunskapen om försvarsfrågor och säkerhetspolitik och att främja en bred debatt. Vår vision är att skapa insikt i vad som påverkar frihet för oss alla och fred i vår omvärld. Vi ska vara en öppen arena där och säkerhets- och försvarspolitik utvecklas och berör, och nya idéer prövas.
Folk och Försvar är en partipolitiskt obunden sammanslutning av över 100 demokratiska riksorganisationer.

Folk och Försvar

Linnégatan 14
114 47 Stockholm
Sverige