Gå direkt till innehåll
Foto: Yolanda Suen, Unsplash
Foto: Yolanda Suen, Unsplash

Pressmeddelande -

Personalförsörjning inom det civila försvaret vid krig

Folk och Försvar bjuder in till höstterminens första seminarium den 24 augusti kl. 13.00-14.30 på Linnégatan 14, 114 47 Stockholm.

I takt med att det civila försvaret utvecklas ställs det allt högre krav på personalförsörjningen då både behoven och aktörerna blir fler. Lagen om totalförsvarsplikt innebär att alla människor i Sverige mellan 16 och 70 år har ett ansvar att bidra till totalförsvaret, men det var länge sedan som lagstiftningen fullt ut applicerades. Vad innebär totalförsvarsplikten i dagens kontext?

Det övergripande systemet för personalförsörjningen av det civila försvaret håller nu på att utvecklas. Civilplikten kommer med största sannolikhet att aktiveras, antingen i en snäv eller mer omfattande utsträckning. En utredning har precis tillsatts som fått i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur personalbehoven inom det civila försvaret kan tryggas.

På seminariet kommer aktörer inom systemet för personalförsörjning att prata om vilka olika behov, lösningar och utmaningar som finns för att säkra en fungerande personalförsörjning av det civila försvaret i krig.

Program:

13.00 Introduktion
Lotta Lundmark (moderator), Folk och Försvar

Verktyg för personalförsörjning – vad gäller?
TBA

Civilplikten
Annika Elmgart och Patrik Perbeck, MSB

Allmän tjänsteplikt
Jan Rubinstein-Ogilvie, Arbetsförmedlingen

Vilken person på vilken plats?
Mathias Johansson, Plikt- och prövningsverket

Frågor till talarna ovan
Samtliga deltagare ovan

Ytterligare perspektiv
Helene Rådemar, Frivilliga Försvarsorganisationernas Samarbetskommitté
Johan Sjöberg, Svenskt näringsliv
Marie Löfgren, Heby kommun

14.30 Seminariet slutar

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Folk och Försvars uppgift är att öka kunskapen om försvarsfrågor och säkerhetspolitik och att främja en bred debatt. Vår vision är att skapa insikt i vad som påverkar frihet för oss alla och fred i vår omvärld. Vi ska vara en öppen arena där och säkerhets- och försvarspolitik utvecklas och berör, och nya idéer prövas.

Folk och Försvar är en partipolitiskt obunden sammanslutning av över 100 demokratiska riksorganisationer.

Kontakter

Anna Lagerlöf

Anna Lagerlöf

Presskontakt Kommunikatör
Per Klingvall

Per Klingvall

Presskontakt Pressansvarig Rikskonferensen +46 703 01 68 05

En öppen arena för fred, frihet och demokrati sedan 1940

Folk och Försvars uppgift är att öka kunskapen om försvarsfrågor och säkerhetspolitik och att främja en bred debatt. Vår vision är att skapa insikt i vad som påverkar frihet för oss alla och fred i vår omvärld. Vi ska vara en öppen arena där och säkerhets- och försvarspolitik utvecklas och berör, och nya idéer prövas.
Folk och Försvar är en partipolitiskt obunden sammanslutning av över 100 demokratiska riksorganisationer.

Folk och Försvar
Linnégatan 14
114 47 Stockholm
Sverige