Gå direkt till innehåll
Foto: Birger Strahl, Unsplash
Foto: Birger Strahl, Unsplash

Pressmeddelande -

Privat och offentlig samverkan inom beredskap

Begreppet privat-offentlig samverkan kan låta byråkratiskt och aningen luddigt. Men såväl myndigheter, forskare, politiker och företrädare från näringslivet tycks vara överens om betydelsen av att det offentliga ska samverka med det privata näringslivet för att Sverige ska ha en god beredskap.

Givet de förutsättningar och verktyg som vi i Sverige har idag, hur sker samverkan? Går det att upphandla beredskap, vilka forum finns för samverkan och vilka goda exempel finns det att ta fasta på?

Dessa frågor och mycket mer kommer diskuteras den 15 december när Folk och Försvar bjuder in till seminarium. Deltar gör representanter från forskningsinsitutet RISE, advokatfirman Kahn Pedersen, Trafikverket, Svenska bankföreningen, Livsmedelsverket och Energiföretagen. Välkommen!

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Folk och Försvars uppgift är att öka kunskapen om försvarsfrågor och säkerhetspolitik och att främja en bred debatt. Vår vision är att skapa insikt i vad som påverkar frihet för oss alla och fred i vår omvärld. Vi ska vara en öppen arena där och säkerhets- och försvarspolitik utvecklas och berör, och nya idéer prövas.

Folk och Försvar är en partipolitiskt obunden sammanslutning av över 100 demokratiska riksorganisationer.

Kontakter

Anna Lagerlöf

Anna Lagerlöf

Presskontakt Kommunikatör

En öppen arena för fred, frihet och demokrati sedan 1940

Folk och Försvars uppgift är att öka kunskapen om försvarsfrågor och säkerhetspolitik och att främja en bred debatt. Vår vision är att skapa insikt i vad som påverkar frihet för oss alla och fred i vår omvärld. Vi ska vara en öppen arena där och säkerhets- och försvarspolitik utvecklas och berör, och nya idéer prövas.
Folk och Försvar är en partipolitiskt obunden sammanslutning av över 100 demokratiska riksorganisationer.

Folk och Försvar
Linnégatan 14
114 47 Stockholm
Sverige