Gå direkt till innehåll
Foto: iStock, Tsuguliev
Foto: iStock, Tsuguliev

Pressmeddelande -

Programmet för Rikskonferensen 2024 finns nu ute!


I skuggan av en alltmer osäker omvärld har planeringen av Rikskonferensen 2024 varit en utmanande resa, präglad av kritiska avväganden. Emellertid har en del förblivit: den övergripande ramen för konferensen, centrerad kring svensk försvars- och säkerhetspolitisk identitet och vision.

Sveriges ansökan om Nato-medlemskap 2022 markerade en brytpunkt i landets försvars- och säkerhetspolitiska själ, en förändring som nu otvivelaktigt börjar forma vår nationella identitet. Men frågan kvarstår: på vilket sätt?

I denna nya, turbulenta värld är det också nödvändigt att skulptera en framtida försvars- och säkerhetspolitisk vision och identitet. Vi måste inte bara definiera vad Sverige är idag, utan också vad vi strävar efter att landet ska vara i denna föränderliga omvärld.

Efter Rysslands invasion av Ukraina har en tydlig utveckling skett där fler och fler frågor behandlas som frågor om säkerhet. Handel, flöden och tillgång, relationer mellan länder globalt – allt är säkerhetspolitik 2024. Vilka utmaningar medför detta och vilka nya avväganden kräver det?

En annan pelare i Rikskonferensen 2024 är att betona demokratins roll och utveckling. Det kommande året är av största vikt för demokratins framtid globalt, med flera val som kommer att avgöra västvärldens kurs. Därmed ägnar vi ett helt block åt att granska demokratin från en rad vinklar, och dess betydelse för dagens och morgondagens omvärld.

Det är av dessa skäl som konferensen strävar efter att inleda en resa, genom att belysa uppbyggnaden av ett robust totalförsvar och utforska konturerna av den nya svenska försvars-och säkerhetspolitiska identiteten. Vi fokuserar på att framhäva både etablerade och nybildade strukturer som spelar en avgörande roll i denna förändring.

Genom Rikskonferensen 2024 vill vi understryka att både det militära och civila försvaret är grundpelarna för vår gemensamma säkerhet. Deras förenade utveckling och tillväxt är brådskande och en angelägenhet för hela folket.

Maud Holma von Heijne
Generalsekreterare

En första version av programmet finns nu att tillgå här: Folk och Försvars Rikskonferens 2024 - Folk och Försvar (folkochforsvar.se)

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Folk och Försvars uppgift är att öka kunskapen om försvarsfrågor och säkerhetspolitik och att främja en bred debatt. Vår vision är att skapa insikt i vad som påverkar frihet för oss alla och fred i vår omvärld. Vi ska vara en öppen arena där och säkerhets- och försvarspolitik utvecklas och berör, och nya idéer prövas.

Folk och Försvar är en partipolitiskt obunden sammanslutning av över 100 demokratiska riksorganisationer.

Kontakter

Anna Lagerlöf

Anna Lagerlöf

Presskontakt Kommunikatör
Per Klingvall

Per Klingvall

Presskontakt Pressansvarig Rikskonferensen +46 703 01 68 05

En öppen arena för fred, frihet och demokrati sedan 1940

Folk och Försvars uppgift är att öka kunskapen om försvarsfrågor och säkerhetspolitik och att främja en bred debatt. Vår vision är att skapa insikt i vad som påverkar frihet för oss alla och fred i vår omvärld. Vi ska vara en öppen arena där och säkerhets- och försvarspolitik utvecklas och berör, och nya idéer prövas.
Folk och Försvar är en partipolitiskt obunden sammanslutning av över 100 demokratiska riksorganisationer.

Folk och Försvar
Linnégatan 14
114 47 Stockholm
Sverige