Gå direkt till innehåll
Foto: UK Government, Licens: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
Foto: UK Government, Licens: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Pressmeddelande -

Sveriges integration i Nato

Folk och Försvar bjuder in till seminarium den 27 september.

Genom Sveriges beslut att ansöka om medlemskap i försvarsalliansen Nato stärks säkerheten i Norden. Det strategiska djupet mot Ryssland ökar och både Finland och Sverige bidrar med betydande militära förmågor till alliansen. Atlanten och Östersjön knyts närmare samman och den transatlantiska länken blir ännu viktigare. Samtidigt utvidgas Nato:s ansvarsområde och det blir fler länder att försvara.

Tidigare gråzoner försvinner och Norden blir ett sammanhängande militärt operationsområde som naturligt hänger ihop. Försvarscheferna i Norden vill att alla fyra länder ska vara knutna till samma regionala Nato-högkvarter – men vilket: Brunssum eller Norfolk? Nyligen avslutades också ett gemensamt nordiskt försvarskoncept som ger riktning och vägledning till operativ nivå för hur försvarskampen ska föras gemensamt. Det arbetas också med koordinering av försvarsplanerna i Norden och med synkronisering av de nya regionala försvarsplanerna till Nato. Dessa planer ska övas under övningen Nordic Response år 2024.

NORDEFCO-samarbetet justeras och en ny vision för samarbetet ska ges ut under 2023. Detta kommer att sammanbinda de politiska och militära målen med det nordiska samarbetet inom Nato-alliansen. Vidare har även de nordiska flygvapencheferna gett ut sin “air Commanders intent” för att tydliggöra målen för närmare integrerad luftmakt i Norden.

Många av barriärerna som tidigare stod i vägen för nordiskt försvarssamarbete försvinner politiskt, militärt och teknologiskt där det allra viktigaste är säkerhetsklassificering och delning av Nato-försvarsplaner. I nuläget omfattas alla nordiska länder, förutom Sverige, av artikel 5 och den säkerhetspolitiska situationen kräver att vi samarbetar.

Men hur kan Sverige på bästa och snabbaste sätt bli en bra allierad och vad krävs för att säkerställa ett ordnat inträde i Nato den dagen alla allierade har ratificerat? Detta seminarium syftar till att fokusera på dessa frågor och diskutera ramar och möjliga hinder för hur Sverige bör närma sig Nato-medlemskapet och hur Norge och övriga allierade kan hjälpa till att göra övergången så smidig och effektiv som möjligt – för att stärka säkerheten i Norden.

Program (tiden är för närvarande preliminär och kan komma att justeras)

10:00 Inledning
David Bruhn försvarspolitiskt programansvarig, Folk och Försvar

10:05 Sveriges inträde i Nato och dess betydelse för säkerhetspolitiken i Norden
Keith Eikenes, direktör norska Försvarsdepartementet

10:20 Möjligheter och hinder för svensk integration i Nato
Magnus Berggren/Johannes Carlberg, svenska Försvarsdepartementet

10:35 Norska militära bedömningar om nordiskt samarbete
Asle Strand, Liaisonofficer vid svenska Högkvarteret utsänd från norska Försvarsmaktens operativa högkvarter

10:50 Svenska bedömningar om Nato-medlemskap
Eva Hagström Frisell, forskningsledare Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI

11:05 Frågor

11:30 Seminariet avslutas

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Folk och Försvars uppgift är att öka kunskapen om försvarsfrågor och säkerhetspolitik och att främja en bred debatt. Vår vision är att skapa insikt i vad som påverkar frihet för oss alla och fred i vår omvärld. Vi ska vara en öppen arena där och säkerhets- och försvarspolitik utvecklas och berör, och nya idéer prövas.

Folk och Försvar är en partipolitiskt obunden sammanslutning av över 100 demokratiska riksorganisationer.

Kontakter

Anna Lagerlöf

Anna Lagerlöf

Presskontakt Kommunikatör
Per Klingvall

Per Klingvall

Presskontakt Pressansvarig Rikskonferensen +46 703 01 68 05

En öppen arena för fred, frihet och demokrati sedan 1940

Folk och Försvars uppgift är att öka kunskapen om försvarsfrågor och säkerhetspolitik och att främja en bred debatt. Vår vision är att skapa insikt i vad som påverkar frihet för oss alla och fred i vår omvärld. Vi ska vara en öppen arena där och säkerhets- och försvarspolitik utvecklas och berör, och nya idéer prövas.
Folk och Försvar är en partipolitiskt obunden sammanslutning av över 100 demokratiska riksorganisationer.

Folk och Försvar
Linnégatan 14
114 47 Stockholm
Sverige