Gå direkt till innehåll
Foto: Hans, Pixabay
Foto: Hans, Pixabay

Pressmeddelande -

Torka, översvämningar och bränder – hot mot svensk säkerhet

Folk och Försvar bjuder in till seminarium den 1 september kl. 09.30-11.00.

2023 har på många sätt varit extremvädrets år. Översvämningar kopplade till snösmältningen slog ut samhällen i Norrbotten så väl som Småland i början av året. I maj och juni var det rekordvarmt. Beredskapssverige rustade för en sommar med skogsbränder och torkan slog ut stora delar av årets planerade skörd. I juli och augusti har det istället regnat mer än någonsin med sin kulmen i ovädret Hans som fört med sig översvämningar, jordskred och förstörelse för miljontals kronor.

Ett förändrat klimat innebär ett extremare väder och därigenom hot och risker mot svensk säkerhet, både direkt och indirekt. Vilka konkreta hot och risker måste samhället rustas för med ett förändrat klimat? Hur hanterar vi dem och vilken beredskap måste vi bygga?

I detta seminarium tar vi ett brett grepp kring vilka hot och risker som ett förändrat klimat ställer på det svenska samhället. Hur påverkar det vår hälsa, livsmedelsförsörjning och vår ekonomi? Vilka kriser medför extremväder och hur kan Sverige hantera det?

Program

Moderator: Simon Jernberg, Folk och Försvar

Inledning
Simon Jernberg, Programansvarig Globala säkerhetstrender, Folk och Försvar

Säkerhetsrisker med ett förändrat klimat
Malin Mobjörk, Biträdande Avdelningschef Miljö på Formas

Hur påverkas tillgången till mat?
LRF och Kerstin Lindvall, Chef CR ICA gruppen AB

Hur påverkas hälsan?
Elisabeth Lindgren, Läkare och Docent i Hållbarhetsvetenskap

Hur påverkas ekonomin?
Staffan Moberg, Jurist Svensk Försäkring

Översvämningarna 2023 – hantering och konsekvenser
TBC

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Folk och Försvars uppgift är att öka kunskapen om försvarsfrågor och säkerhetspolitik och att främja en bred debatt. Vår vision är att skapa insikt i vad som påverkar frihet för oss alla och fred i vår omvärld. Vi ska vara en öppen arena där och säkerhets- och försvarspolitik utvecklas och berör, och nya idéer prövas.

Folk och Försvar är en partipolitiskt obunden sammanslutning av över 100 demokratiska riksorganisationer.

Kontakter

Anna Lagerlöf

Anna Lagerlöf

Presskontakt Kommunikatör
Per Klingvall

Per Klingvall

Presskontakt Pressansvarig Rikskonferensen +46 703 01 68 05

En öppen arena för fred, frihet och demokrati sedan 1940

Folk och Försvars uppgift är att öka kunskapen om försvarsfrågor och säkerhetspolitik och att främja en bred debatt. Vår vision är att skapa insikt i vad som påverkar frihet för oss alla och fred i vår omvärld. Vi ska vara en öppen arena där och säkerhets- och försvarspolitik utvecklas och berör, och nya idéer prövas.
Folk och Försvar är en partipolitiskt obunden sammanslutning av över 100 demokratiska riksorganisationer.

Folk och Försvar
Linnégatan 14
114 47 Stockholm
Sverige