Gå direkt till innehåll
Ukrainas president Volodymyr Zelenskyy inleder Folk och Försvars Rikskonferens 2024

Pressmeddelande -

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyy inleder Folk och Försvars Rikskonferens 2024

Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina för snart två år sedan var ett bryskt uppvaknande för många. Med ett alltmer allvarligt säkerhetsläge i världen med alltfler konflikter är det av yttersta vikt att inte glömma bort kriget som fortsatt rasar i vårt närområde. Folk och Försvars Rikskonferens 2024 kommer därför att inledas med ett anförande av Ukrainas president Volodymyr Zelenskyy via länk.

”Ukrainas kamp för fred, frihet och demokrati berör Sveriges och Europas framtid och utgör en grund för diskussionerna på årets Rikskonferens. Vi är därför hedrade över att President Volodymyr Zelenskyy deltar som inledningstalare på söndag den 7 januari och därmed direkt belyser denna koppling”, säger Maud Holma von Heijne, generalsekreterare på Folk och Försvar.

Rikskonferensens program i sin helhet går att följa via vår Youtubekanal, www.youtube.com/@Folkochforsvar. President Zelenskyys anförande inleder block 1 söndag den 7 januari kl. 12.30.

English version:

The President fo Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, is the opening Key-note speaker at Folk och Försvar’s Annual National Conference 2024

Russia’s full-scale invasion of Ukraine two years ago was a wake-up call for many. With an increasingly serious security situation in the world with more and more conflicts, it is of the utmost importance not to forget the war that continues to rage in Europe. The 2024 National Conference will therefore begin with a speech by Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy via link.

“Ukraine’s struggle for peace, freedom and democracy concerns the future of Sweden and Europe and forms a foundation for the discussions at this year’s Annual National Conference. We are therefore honored that President Volodymyr Zelenskyy participates as an opening key-note speaker on Sunday 7 January and thus directly highlights this connection, says Maud Holma von Heijne, Secretary-General at Folk och Försvar.

The Annual Conference can be followed on our YouTube channel, www.youtube.com/@Folkochforsvar. President Zelenskyy’s speech will take place via link on Sunday January 7th at 12.30 p.m.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Folk och Försvars uppgift är att öka kunskapen om försvarsfrågor och säkerhetspolitik och att främja en bred debatt. Vår vision är att skapa insikt i vad som påverkar frihet för oss alla och fred i vår omvärld. Vi ska vara en öppen arena där och säkerhets- och försvarspolitik utvecklas och berör, och nya idéer prövas.

Folk och Försvar är en partipolitiskt obunden sammanslutning av över 100 demokratiska riksorganisationer.

Kontakter

Per Klingvall

Per Klingvall

Presskontakt Pressansvarig Rikskonferensen +46 703 01 68 05

En öppen arena för fred, frihet och demokrati sedan 1940

Folk och Försvars uppgift är att öka kunskapen om försvarsfrågor och säkerhetspolitik och att främja en bred debatt. Vår vision är att skapa insikt i vad som påverkar frihet för oss alla och fred i vår omvärld. Vi ska vara en öppen arena där och säkerhets- och försvarspolitik utvecklas och berör, och nya idéer prövas.
Folk och Försvar är en partipolitiskt obunden sammanslutning av över 100 demokratiska riksorganisationer.

Folk och Försvar
Linnégatan 14
114 47 Stockholm
Sverige