Pressmeddelande -

Folkia välkomnar regeringens förslag till utökad tillsyn av finansiella företag

Mats Odell skriver i ett pressmeddelande den 12 maj 2010 att regeringen har gett Finansinspektionen i uppdrag att undersöka behovet av tillsyn av vissa finansiella företag. Folkia, som är störst bland de företag som ger små korta blancolån i Sverige, är ett norskt kredit- och finansieringsföretag med licens från norska Finansdepartementet och står under tillsyn av norska Finanstillsynet. Folkia i Sverige drivs som en filial till det norska bolaget och är därför även reglerat av den svenska Finansinspektionen. Folkia berörs därför inte av förändringen.

”För Folkia har det varit en fördel att tidigt leva efter dessa bestämmelser”, säger företagets vd Per Spångberg. ”Därför välkomnar vi Mats Odells initiativ. Det är framför allt en fördel för kunderna eftersom de oseriösa företagen, som inte lever efter reglerna, sannolikt kommer att sorteras bort”.

Att Folkia står under tillsyn av det norska Finanstillsynet innebär att Folkias verksamhet i Norge, Sverige, Danmark, Finland och Estland bevakas av de norska myndigheterna tillsammans med lokala finansinspektioner. I Sverige har Folkia  -  i likhet med andra reglerade finansföretag -rapporteringsskyldighet till Finansinspektionen.

”Folkias ambition är att vara det ledande företaget för vardagsnära finansiella tjänster i Norden och Baltikum. Företagets tjänster ska vara enkla, tillgängliga och lätta att förstå för alla. Genom kommersiella och tekniska innovationer ska företaget erbjuda tjänster som klart skiljer sig från etablerade finansiella tjänster genom fasta och transparenta priser, standardiserade produkter och en oöverträffad kundservice. Folkia har också som mål att vara ledande i förhållande till myndighetskrav och ska alltid leva upp till högsta krav från lagar, regler och branschpraxis”, säger Per Spångberg.

För mer information:

Charlotta Malm, kommunikationschef Folkia AS Norge, Filial Sverige 070 775 3133

Pressreleasen från Finansdepartementet: http://regeringen.se/sb/d/13132/a/145733

Folkia är ett norskt kredit- och finansieringsföretag med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Estland. Företaget grundades 2006 och har växt snabbt. Omsättningen 2009 var 110 milj norska kronor och antal kunder cirka 150 000. Folkias huvudkontor är beläget i Oslo medan de flesta av de cirka 35 medarbetarna finns på kontoret i Stockholm. Folkias organisation omfattar bland annat juridik, IT, marknad, kommunikation och kredit. Företaget har egen kundtjänst med cirka tio medarbetare. Företaget planerar att introducera ett flertal nya tjänster med fokus på att underlätta kundernas vardagsekonomi. För mer information se folkia.no.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Om Folkia

Folkia AS är ett norskt kreditmarknadsbolag med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Estland. Företaget grundades 2006 och omsätter idag över 100 miljoner norska kronor. Folkias huvudkontor är beläget i Oslo medan de flesta medarbetarna finns i Stockholm. Folkia erbjuder finansiella tjänster som underlättar vardagen för sina kunder.

www.folkia.se

Kontakter

Hördur Bender

Presskontakt CEO 08 588 581 00