Pressmeddelande -

Ändra §28 om skydd mot t.ex. varg

Pressmeddelande från Allianspartierna i riksdagen 2006-04-06 Det kräver Allianspartierna i riksdagen i ett gemensamt uttalande efter torsdagens justering av Miljö- och jordbruksutskottets betänkande "jakt och viltvård". Allianspartiernas representanter i utskottet, Bengt-Anders Johansson (m), Sverker Thorén (fp), Björn von der Esch (kd), Jan Andersson (c), reserverade sig gemensamt för att §28 i jaktförordningen måste ändras, så att en djurägare får rätten att skydda alla sina tamdjur. Detta innefattar också rätt att skydda frigående djur t ex fäbobrukets djur och jakthundar. - Den socialdemokratiska regeringen har satt rovdjurspolitiken och förtroendet för politiker i fara genom att inte fatta beslut om §28 i jaktförordningen om skyddsjakt på initiativ av enskild utan tillstånd. När beslutet väl kom var det varken tillräckligt tydligt eller tillräckligt långtgående. - Ytterligare bevis för en handlingsförlamad regering kom när den rovdjursutredare man tillsatt inte fick chansen att fullfölja sitt uppdrag utan pekpinnar. Han avgick innan rovdjursutredningen hann påbörjas. - Att som miljöpartiet säga blankt nej till ytterligare förändringar av §28 gynnar ingen. Att som socialdemokraterna varken kunna hantera frågan om §28 eller snabbt få igång en rovdjursutredning är förödande både för rovdjurspolitiken och för förtroendet för oss politiker. - Vår bedömning är att när tydliga regler om platsundersökning efter att rovdjur dödats också regleras i jaktförordningen ökar rättssäkerheten för djurägaren och minskar risken för felaktigt utnyttjande av paragrafen. ____________________________ Bengt-Anders Johansson Riksdagsledamot (m) 070-558 11 42 Sverker Thorén Riksdagsledamot (fp) 070 - 253 61 67 Björn von der Esch Riksdagsledamot (kd) 070 - 516 53 73 Jan Andersson Riksdagsledamot (c) 070 - 823 33 34

Ämnen

  • Politik