Pressmeddelande -

Äntligen! Kommentar till Skandiadomen av Carl B Hamilton (fp)

(tel. 0708-345 736) -- Äntligen! Domen visar att ledningen i svenskt bolag inte kan göra nästan vad som helst, eller hur som helst, utan att ansvar utkrävs och straff utmäts. -- Domen är otroligt viktig för att återställa allmänhetens förtroende för vad som inte accepteras i näringslivet. Överdrifter och missbruk av ägares och sparares tillgångar tolereras inte, utan bestraffas. -- Lösningen är inte statligt styre eller statligt tillsatta bolagsledningar utan styrelser som ställer frågor, kräver ordentliga svar, och visar civilkurage i uppgiften att utöva sin kontrollmakt. -- Domens allmänpreventiva effekt är stor för det lilla antal företag som opererar i gråzonen mellan det ärligt och bedrägliga. Carl B Hamilton, M. P. (liberal), riksdagsman (fp) V. ordf. i EU-nämnden, talesman i arbetsmarknadsfrågor. Ledamot av folkpartiets partistyrelse, suppl. i utrikesnämnden, professor Tel. (+46) (0)70 8 345 736 (mobil). Adr. Riksdagen, 100 12 Stockholm. Välkommen att ta risken att leta dig in på min hemsida och eventuellt även prenumerera på mitt nyhetsbrev "Hamiltons Blandning", http://www.folkpartiet.se.

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor