Pressmeddelande -

Alliansen eller vänsterregering - vilken väg ska Sverige välja?

- Folkpartiet och vänsterpartiet har kommit överens om en serie debatter. Syftet är att göra alternativen tydliga för väljarna. Det övergripande temat för debatterna är ?Alliansen eller vänsterregering - vilken väg ska Sverige välja? Det berättar vänsterpartiets partisekreterare Anki Ahlsten och folkpartiets partisekreterare Johan Jakobsson. Datum och plats för de olika debatterna kommer partierna att återkomma om så snart alla detaljer är klara. Partiledardebatt En debatt genomförs med partiledarna Lars Leijonborg och Lars Ohly med rubriken: Alliansen eller vänsterregering - vilken väg ska Sverige välja? Sex centrala debatter Jobben: Alliansen eller vänsterregering - vilken väg ska Sverige välja för fler jobb? Skolan: Alliansen eller vänsterregering - vilken väg ska Sverige välja för skolan? Energi: Alliansen eller vänsterregering - vilken väg ska Sverige välja i energipolitiken? Integration: Alliansen eller vänsterregering - vilken väg ska Sverige välja för att integrera invandrare? Välfärden: Alliansen eller vänsterregering - vilken väg ska Sverige välja för välfärden? Rättspolitiken: Alliansen eller vänsterregering - vilken väg ska Sverige välja i rättspolitiken? Regionala debatter Vi uppmuntrar regionala toppkandidater att under valrörelsen genomföra debatter i respektive valkrets på temat: Alliansen eller vänsterregering - vilken väg ska länet välja? __________________________________ Johan Jakobsson Partisekreterare (fp) 0707 - 89 81 37 Niki Westerberg Presschef (fp) 070 - 937 1525

Ämnen

  • Politik