Pressmeddelande -

Allianspartierna om taket i socialförsäkringarna: Skilj på sjuk- och föräldraförsäkring!

- Alla ska ha råd att vara hemma med sina barn. Med ett högre tak i föräldraförsäkringen kan föräldrarna fördela ledigheten mer efter sina egna önskemål, och mindre efter ekonomin. Sjukförsäkringen är en annan fråga, och borde behandlas separat. Det säger allianspartiernas företrädare i socialförsäkringsutskottet, Per Westerberg, Linnéa Darell, Birgitta Carlsson och Sven Brus, inför tisdagens riksdagsdebatt om höjt tak för sjuk- och föräldrapenning. - Sjukfrånvaron är fortfarande mycket hög. Det krävs ytterligare åtgärder för att minska kostnaderna. Att i det läget öka statens kostnader genom att höja taket i sjukförsäkringen är inte rimligt. - Riksdagen borde säga nej till att höja båda taken samtidigt, och i stället begära ett nytt lagförslag från regeringen där bara taket i föräldraförsäkringen höjs, säger de fyra företrädarna. _______________________ Per Westerberg (m) 070 - 5304242 Linnéa Darell 070 - 3824752 Birgitta Carlsson 070 - 545 61 15 Sven Brus 070 - 394 14 78 Niki Westerberg Presschef (fp) 070 - 937 1525

Ämnen

  • Politik