Pressmeddelande -

Anne-Marie Ekström (fp): Beställning(s)jobb om apatiska barn

- Uppdraget att utreda asylsökande barn med uppgivenhetssymtom ? s.k. apatiska barn - var från allra första början politiskt styrt av den socialdemokratiska regeringen och migrationsminister Barbro Holmberg. Samordnaren Marie Hessle har levererat den rapport och bekräftat de slutsatser som regeringen ville ha. På punkt efter punkt avfärdas kritik mot de antaganden som fastställdes från början. Det säger Anne-Marie Ekström (fp), riksdagsledamot från Borås, med anledning av att regeringens nationella samordnare Marie Hessle presenterar ytterligare en delrapport om apatiska barn. - Det som är anmärkningsvärt är också att i en utredning som handlar om sjuka barn har barnläkarna haft ett näst intill obefintligt inflytande. Ingen barnläkare har ingått i utredningen och barnläkarna har enligt uppgift endast kallats till ett möte med utredningen, för mer än ett år sedan. Detta skedde efter påtryckningar från bland annat folkpartiet. - Det är beklagligt att Marie Hessle fortsätter att misstänkliggöra apatiska barn och deras föräldrar. Hela uttalandet har en anda av att det skulle vara föräldrarnas fel att barnen vänder sig bort från världen. Det är trots allt glädjande att antalet apatiska barn minskar vilket kan ha sin grund i att många nu fått uppehållstillstånd. För barnens bästa måste den havererade socialdemokratiska flyktingpolitiken bort, säger Anne-Marie Ekström (fp). Anne-Marie Ekström, Riksdagsledamot (fp), 070 - 274 99 40 Niklas Frykman, Folkpartiets riksdagskansli, 08 - 410 242 80 Bild på Anne-Marie Ekström för fri publicering finns på: http://www.riksdagen.se/upload/bilder/ledamotsbilder/0730984957305_max.jpg Besök Anne-Marie Ekströms hemsida: http://www.folkpartiet.se/ekstrom Niklas Frykman Teamledare Väst Folkpartiet liberalerna, riksdagskansliet 08 - 410 242 80 sms: 0708- 54 90 80 niklas.frykman@riksdagen.se

Ämnen

  • Politik