Pressmeddelande -

Barbro Westerholm (fp): Kvalitet i äldrevården inte lika med höga kostnader

- Folkpartiet har länge arbetat för de äldres självbestämmande och valfrihet inom äldrevården. Det är därför positivt att ett äldreboendeindex nu har presenterats för kommunernas särskilda boenden. I jämförelsen av nio kvalitetsaspekter, däribland måltider, aktiviteter och personlig omvårdnad, finns stora skillnader mellan kommunerna.

Det säger Barbro Westerholm, folkpartiets talesman i äldrefrågor, med anledning av att Sveriges Kommuner och Landsting idag, måndag, har presenterat sin rapport "Öppna jämförelser 2008 - Vård och omsorg om äldre".

- Till skillnad från vad flera socialdemokratiskt styrda kommuner har hävdat visar rapporten att det inte finns någon koppling mellan goda resultat och höga kostnader. Istället har de flesta av kommunerna med bäst resultat relativt låga kostnader. Jag hoppas nu att dessa jämförelser leder till att samtliga kommuner anstränger sig ytterligare för att öka kvaliteten i vård och omsorg av äldre.

- Införandet av värdighetsgarantin kommer att innebära att krav ställs på äldreomsorgens kvalitet och att omsorgen anpassas efter den enskildes behov. Det ska inte råda någon tvekan om att alla, oavsett var i Sverige man bor, får den vård och omsorg de är i behov av, säger Barbro Westerholm.

Barbro Westerholm, riksdagsledamot (fp)
070-671 03 88, barbro.westerholm@riksdagen.se

Sofia Könberg, politisk sekreterare (fp)
0708-54 90 51, sofia.konberg@riksdagen.se

______________________________________

Barbro Westerholms hemsida finns här:
http://www.folkpartiet.se/westerholm

Högupplöst bild på Barbro Westerholm för fri publicering finns här:
https://www.folkpartiet.se/westerholmbild

Ämnen

  • Politik