Pressmeddelande -

Bryr du dig om sågningen av stopplagen, Ylva Johansson?

De borgerliga partierna begär besked av nya vårdministern: Ett förslag från socialdemokraterna och samarbetspartierna (v) och (mp) om ett förbud för landstingen att lägga ut driften av sjukhus till vårdgivare med vinstmotiv har nyligen remissbehandlats. Förslaget har fått svidande kritik från nästan samtliga remissinstanser - inte minst vårdpersonalens fackliga organisationer. - Vi vill veta om Ylva Johansson tänker fortsätta föra en ideologisk kamp mot inbillade missförhållanden eller om hon tänker ägna sig åt vårdens verkliga problem - köer, bristande tillgänglighet och personalens missnöje med sina offentliga arbetsgivare, säger Cristina Husmark Pehrsson (m), Erik Ullenhag (fp), Chatrine Pålsson (kd) och Kenneth Johansson (c), gruppledare i riksdagens socialutskott i ett gemensamt uttalande. De fyra borgerliga gruppledarna ställer på tisdagen var sin interpellation till vårdminister Ylva Johansson om hon tänker medverka till att regeringen lägger förslag om en ny s k stopplag eller om hon förmår frigöra sig från sin företrädare Lars Engqvists politik. - Ylva Johansson har varit vag i sina uttalanden hittills. Men nu vill vi veta om hon lyssnar på den kloka opinionen eller serverar vården en skrivbordsprodukt som kommer att förhindra nödvändig förnyelse av den svenska sjukvården, säger Husmark Pehrsson (m), Ullenhag (fp), Pålsson (kd) och Kenneth Johansson (c). Cristina Husmark Pehrsson (m) 070 - 343 96 45 Erik Ullenhag (fp) 070 - 813 6718 Chatrine Pålsson (kd) 070 - 671 04 01 Kenneth Johansson (c) 070 - 343 96 17

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel