Pressmeddelande -

Carl B Hamilton (fp): Sprätt inte ut pengar, Östros

- Regeringen har i redan vårpropositionen 2008 sagt att en aktiv finanspolitik är möjlig i "krissituationer eller vid kraftiga utbudsstörningar." Till detta kan läggas att om regeringen ska vidta finanspolitiska åtgärder ska åtgärderna ha ett tydligt mervärde utöver det som fortsatta räntesänkningarna kan bidra med.

- Riksbanken har sagt att den kommer att fortsätta med räntesänkningar, men hur effektiva mot nedgången riksbankens räntesänkningar är vet vi ännu inte. Finanskrisen har bromsat räntesänkningarnas spridningseffekter till hushåll och företag. Den bästa policymixen av penning- och finanspolitik är därmed ännu osäker. Läget kommer dock att klarna ganska snart.

Det säger Carl B Hamilton, folkpartiets finanspolitiske talesman, med anledning av att socialdemokraterna på torsdagen presenterade ett så kallat "krispaket" i riksdagen.

- En aktivistisk finanspolitik får inte som så många gånger förr innebära att man sprätta ut pengar utan närmare analys. Finanspolitiska åtgärder bör bygga på 3T-regeln, dvs vara "timely" (ligga rätt tidsmässigt), "temporary" (temporära) och dessutom vara "targeted" (träffsäkra).

- Vi på regeringssidan är mycket väl medvetna om rapporterna om sämre efterfrågan och konjunktur.

- Istället för att utan närmare analys av roten till det onda sprätta ut pengar som (s) och Östros föreslår vill jag för dagen påminna om de mycket blandade erfarenheterna som tidigare gjorts i Sverige av en aktivistisk finanspolitik, som t o m förstärkt konjunktursvängningar. Alla förslag till åtgärder bör silas genom ett filter av kriterier som 3T-regeln.


Carl B Hamilton, riksdagsledamot (fp)
0708-34 57 36, carl.b.hamilton@riksdagen.se

Ulf Schyldt, politisk sekreterare
0708-54 90 67, ulf.schyldt@riksdagen.se

Ämnen

  • Politik