Pressmeddelande -

Det är inte svenskarna som är problemet utan regeringen!

- Det är glädjande att internationella studier visar att svenskarnas inställning till invandrare är den mest positiva av de länder som jämförts. Det avfärdar definitivt allt tal om att det är den "svenska rasismen" som skapar utanförskapet bland utlandsfödda. Dessa positiva attityder skapar mycket goda förutsättningar för en lyckad integration. Det är också positivt att de som kommer till Sverige har en hög utbildningsnivå. Dessa gynnsamma faktorer gör regeringens enorma integrationsmisslyckande ännu mer pinsamt och oacceptabelt. Det säger Mauricio Rojas, integrationspolitisk talesman (fp) i en kommentar till några av de resultat som läggs fram i Integrationsverkets ”Rapport Integration 2005” som presenteras idag. - En stor brist i rapporten är att utlandsfödda redovisas som en grupp. Att blanda ihop gamla välintegrerade nordiska invandrare med exempelvis nya flyktinggrupper från tredje världen är fullkomligt missvisande. På det viset lyckas Integrationsverket ge en ljusare bild av integrationen i Sverige och frisera regeringens integrationsmisslyckande något men det leder tyvärr till att våra stora problem förringas. Det finns viktiga flyktinggrupper från exempelvis Mellanöstern och Afrika i vilka 7 av 10 personer står utan jobb. Det är de grupperna man borde fokusera på och jämföra med andra länder! - Det är intressant att notera att i en rad länder – t ex Italien, Grekland, USA, Portugal och Spanien – arbetar invandrarna mer än den infödda befolkningen, trots en mycket mer negativ inställning till invandrare än den som präglar Sverige. Detta är mycket hoppingivande. Det som händer i Sverige beror på att regeringen, istället för att fokusera på en tillväxtpolitik som skapar förutsättningar för arbete, har skapat väntrum där många invandrare hålls kvar och mals ner. Slopa väntrummen och öppna för arbete, det är det bästa receptet för en lyckad integration avslutar Rojas (fp). _____________________________________________________________________ Mauricio Rojas, Flykting- och integrationspolitisk talesman (fp), 0702-42 01 33, mauricio.rojas@riksdagen.se Catharina Bildt, presskontakt, 0708 - 54 90 77, catharina.bildt@riksdagen.se Bild på Mauricio Rojas fri för publicering finns här: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=1111&iid=0591055036519

Ämnen

  • Politik