Pressmeddelande -

Eliasson måste agera för att få Dawit Isaak fri

Pressmeddelande från nybildad grupp i riksdagen till stöd för Dawit Isaak - Vi vill fästa Jan Eliassons uppmärksamhet på den fängslade journalisten Dawit Isaaks fall. Som ny utrikesminister är det viktigt att han snabbt sätter sig in i fallet för att kunna agera för Isaaks frigivning. Det säger Cecilia Wigström (fp), sammankallande i den tvärpolitiska riksdagsgruppen till stöd Dawit Isaak, med anledning av att gruppen idag väcker ett antal interpellationer om Dawit Isaaks fall. Dawit Isaak är svensk journalist som sedan mer än fyra år tillbaka hålls fängslad i Eritrea. Interpellationerna bifogas. - Det glädjebesked om Dawits frigivning som spreds i slutet av november förra året visade sig vara falskt. Detta visar att det behövs nya ansträngningar för att få honom frigiven. Än mer kan och måste göras. - En prioriterad uppgift för Sveriges nye utrikesminister Jan Eliasson måste vara att intensifiera det arbete som görs för att få Dawit frigiven. Eliasson bör exempelvis snarast bege sig till Eritrea för att på plats engagera sig i Dawits fall eller i FN ta upp hans fall med Eritrea för att markera den vikt Sverige lägger vid fallet. Att flera svenska statsråd engagerade sig visade sig bära frukt för Mehdi Ghezali, som satt fängslad på Guantanamobasen, säger representanterna för den nybildade stödgruppen. Ledamöter i den tvärpolitiska gruppen: Cecilia Wigström (fp) tel: 0702-149024 (sammankallande) Staffan Danielsson (c) tel: 0703-228199 Sven Gunnar Persson (kd) tel: 0705-104857 Alice Åström (v) tel: 0705-304291 Rezene Tesfazion (s) tel: 0704-326670 Ingegerd Saarinen (mp) tel: 0703-760673 Henrik von Sydow (m) tel: 0702-156701 Agne Hansson (c), tel. 070-6710359 Marie Wahlgren (fp), tel. 0702-216689 Birgitta Ohlsson (fp), tel. 0709-687 106 Anita Brodén (fp), tel. 0702-021318 Erik Ullenhag (fp), tel. 0708-136718 Mikael Oscarsson (kd), tel 070-34 39 581 Niklas Frykman Teamledare Väst Folkpartiet liberalerna, riksdagskansliet 08 - 410 242 80 sms: 0708- 54 90 80 niklas.frykman@riksdagen.se

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor