Pressmeddelande -

EU-kommissionen ger naivt besked om Eritrea och Dawit Isaak

Den 27 oktober förra året skickade Olle Schmidt tillsammans med flera andra Europaparlamentariker en formell, skriftlig fråga till EU-kommissionen och kommissionär Andris Piebalgs. Frågan gällde hur EU ska se till att den eritreanska regeringen lever upp till kraven i Cotonou-avtalet, exempelvis genom att genomföra den eritreanska konstitutionen från 1997 och genom att frige politiska fångar. Frågan ställdes som en del i påtryckningsarbetet mot EU-kommissionen, framför allt för frågan om den svenske journalisten Dawit Isaak som är en av Eritreas samvetsfångar sedan mycket lång tid.

EU ger stora pengar i utvecklingsbistånd till Eritrea och sitter därmed på en möjlig påverkansväg genom hot om frysta utbetalningar.

EU-kommissionären för utvecklingsfrågor, Andris Piebalgs, har nu svarat på parlamentarikernas fråga men utan några konkreta löften. Piebalgs hänvisar till att politisk dialog mellan EU och Eritrea hölls under 2010, bland annat om mänskliga rättigheter i september. Kommissionen skriver att "EU:s möten för politisk dialog är inte bara tillfällen att formulera och diskutera problem ... utan även en förtroendeskapande åtgärd genom vilken EU strävar efter att skapa tillit och ökad förståelse för de svåra frågor som tas upp".

- Detta betyder att EU-kommissionen inte vill ta i med hårdhandskarna mot Eritrea - de fokuserar istället på relationsskapande. Men regimen i Asmara kommer knappast att byta inställning och bli demokrater bara för att man har mysiga förtroendesamtal med dem. Dialog är bra, men det är naivt att inte samtidigt ställa krav på Eritrea, krav som backas upp med verkliga piskor och morötter, kommenterar Olle Schmidt.

Kommissionären pekar också på att EU gör insatser för att främja och stödja lösningar på "regionala problem som för närvarande hejdar framstegen inom samhällsstyrning och grundläggande rättigheter", det vill säga gränskonflikten med Etiopien.  

- Men man måste kunna ha två tankar i huvudet samtidigt. Ett svenskt liv står på spel - vi vet inte ens idag om Dawit Isaak fortfarande är i livet - och vi har inte tid att vänta på att EU-kommissionen först ska jobba på det regionala för att senare ta tag i frågan om Dawit Isaak och de andra samvetsfångarna. Vi måste jobba på flera spår parallellt. Det är dags att frysa biståndet, uppmanar Olle Schmidt.

Piebalgs ger i sitt svar även besked om hur mycket av EU-biståndet som betalats ut till Eritrea under det föregående året. EU-kommissionen har under 2010 ingått avtal för 6,16 miljoner euro med Eritrea, i flera fall som betalas ut via landets regering. Det gäller till exempel jordbruksministeriet som hanterar EU:s stöd till jordbrukssektorn och justitieministeriet som handhar projekt för stöd till lokala domstolar. Dessutom har EU beviljat anslag på 4,86 miljoner euro till projekt som förvaltas tillsammans med FN:s utvecklingsprogram UNDP.  

För mer information eller ytterligare kommentarer, tveka inte att kontakta oss.
Olle Schmidt: 0705-341064
Susanne Lindahl, pressansvarig: 0708-549063

Europaparlamentarikernas skriftliga fråga,
inskickad av Judith Sargentini (Verts/ALE), Charles Tannock (ECR), Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), Ana Gomes (S&D), Marita Ulvskog (S&D), Olle Schmidt (ALDE) och Alf Svensson (PPE), kan läsas här: http://www.europarl.europa.eu/sidesSearch/search.do?type=QP&language=SV&term=7&author=4274.  

Via Olle Schmidts hemsida kan ni också ta del av det rättsutlåtande som tydliggör EU-institutionernas skyldighet att aktivt arbeta för EU-medborgare som Dawit Isaak. http://www.folkpartiet.se/Vara-politiker/Ledamoter-av-Europaparlamentet/Olle-Schmidt/Artiklar-kronikor-och-tal/Artiklar-och-kronikor/

-- Susanne Lindahl
Pressansvarig Folkpartiets Europaparlamentariker
Stora Nygatan 2A, 103 16 Stockholm
Tel:08-410 242 63, mobil: 0708-549063
susanne.lindahl@folkpartiet.se
www.folkpartiet.se/europaparlamentet

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • eritrea
  • dawit isaak
  • eu-kommissionen
  • oole schmidt