Pressmeddelande -

Folkpartiet kräver ny lärarutbildning

FOLKPARTIET KRÄVER NY LÄRARUTBILDNING - ÅTERUPPRÄTTA LÅGSTADIET - AVSKAFFA IV-PROGRAMMET - Regeringens nya lärarutbildning är ett misslyckande. Tanken att lärarhögskolorna ska utbilda enhetslärare för hela grundskolan är feltänkt. Resultatet har blivit att de nyutexaminerade lärarna inte får kunskaper nog att lära lågstadiebarnen att läsa och skriva. - Det var ett stort misstag att avskaffa lågstadiet och den övriga stadieindelningen i grundskolan. Det saknas nu tydliga kontrollstationer under grundskoletiden där elevernas kunskaper stäms av mot distinkta nationella mål. När eleverna blir underkända i nian är det ofta för sent att sätta in stöd. Det säger folkpartiets skoltalesman Jan Björklund med anledning av skolverkets senaste larmrapport om krisen i grundskolan och problemen med lärarutbildningarna. - Lärarutbildningarna i Sverige måste göras om. Den senaste lärarutbildningsreformen, som genomfördes av Thomas Östros, måste rivas upp. - Folkpartiet kräver att IV-programmet avskaffas och flyttas till grundskolan. Vi vill också införa en renodlad lärlingsutbildning. - Det individuella programmet är ett svek mot elever som inte fått tillräckligt med stöd för att nå kunskapsmålen i grundskolan, avslutar Jan Björklund. Folkpartiets förslag: * Lärarutbildningsreform med särskilda lågstadielärare * Återupprätta stadieindelningen * Tydliga kunskapsmål i läroplanen för varje stadium * Nationella prov i slutet av varje stadium för att kolla att eleverna har nått målen * Elever som inte nått målen för extra stöd * i vissa fall ett extra år * Betyg från mellanstadiet, skriftliga omdömen från första klass (som får vara betygsliknande) * Inför en lärlingsutbildning Andreas Åström Pressekreterare Folkpartiets kansli Stadshuset 105 35 Stockholm Tel. 08-508 29 486 Mob. 070-47 29 486

Ämnen

  • Politik