Pressmeddelande -

Folkpartiet säger nej till särlagstiftning för muslimer

Alla partier har fått ett brev från Sveriges Muslimska förbund som efterlyser särlagstiftning för muslimer i Sverige. Folkpartiet har idag skickat sitt svar på brevet. - I Sverige ska det vara jämställt mellan män och kvinnor. Att införa undantag för muslimer så att kvinnor får förtryckas med stöd i lagen är helt uteslutet för mig. - Muslimsk lag i Sverige när det gäller äktenskap och skilsmässa kommer folkpartiet aldrig medverka till. Kvinnor ska ha samma rättigheter som män när det gäller att bestämma själv om de vill gifta sig eller skiljas Det säger folkpartiledaren Lars Leijonborg med anledning av de krav på särskild lagstiftning för muslimer som framförts av Sveriges Muslimska förbund till alla riksdagspartier. Brevet från Sveriges Muslimska förbund till riksdagspartierna samt Lars Leijonborgs svar är bifogat. ______________________ Niki Westerberg Presschef (fp) 070 - 937 1525

Ämnen

  • Politik