Pressmeddelande -

Folkpartiet satsar på forskning och integration - och slopar värnskatten

- Regeringens skönmålning av svensk ekonomi innebär stora risker på längre sikt. Rustar vi oss inte nu för utmaningarna från globaliseringen och ”äldrechocken” kan Sverige få mycket stora problem framöver. - Folkpartiet tror på Sverige. Sverige kan mycket bättre än så här. Det är inte svenskarna det är fel på, det är politiken. Den politik som förs förskingrar vårt bildningsarv, den politik som förs misshushållar med den fantastiska resurs våra invandrare utgör, den politik som förs avvecklar säker, billig elproduktion, den politik som förs tar inte tillräckligt tillvara de fonder av entreprenörskap, uppfinningsrikedom och talang som finns bland människorna i vårt land. Det är därför vi uppmuntrande utbrister ”Kom igen, Sverige!” och presenterar en alternativ politik. Det sade fp-ledaren Lars Leijonborg och folkpartiets ekonomisk-politiska talesman Karin Pilsäter när de presenterade folkpartiets motion med anledning av regeringens vårproposition. De viktigaste ståndpunkterna i motionen är: - Slopad värnskatt och höjd brytpunkt - marginaleffekterna utgör ett bekymmer också högre upp i skatteskalan - Kärnkraften ska utvecklas, inte avvecklas. - Bra socialförsäkringar. ”80 procent till de sjuka, noll procent till de friska.” Vi förslår nya grepp för att komma till rätta med de höga kostnaderna i sjukförsäkringen men föreslår också – i förvissningen om att våra förslag kommer att ha effekt på kostnadsutvecklingen – att taket i försäkringen höjs 2008. - ”Nobel-universitet”- en stor forskningssatsning som kan resultera i att ett svenskt universitet lyfts till den absoluta världstoppen - En stor satsning på högre kvalitet i högskolan - Omsorgsgaranti i äldrevården med statliga stimulansbidrag under införandeperioden - En ny integrationspolitik med jobb- och utvecklingsgaranti, språkstudier och skärpt kamp mot diskriminering - Global profil: högt bistånd, avdragsrätt för gåvor till biståndsändamål, tydligt ställningstagande för lägre jordbrukssubventioner inom EU. - ”Räkna-skriva-räkna-garanti” i grundskolan. - Jämställdhetsbonus i föräldraförsäkringen. - En särskild ungdomssatsning för att kraftigt pressa tillbaka ungdomsarbetslösheten, stötta de tusentals ”drop outs” från skolan som nu är sysslolösa, tidigt hjälpa ungdomar som börjat begå brott och pröva droger samt korta köer till ungdomspsykiatri och anorexibehandlingar. - Ytterligare insatser för att stimulera småföretagandet, inte minst tillgången på riskkapital genom exempelvis slopad dubbelbeskattning. - Sänkt och på sikt avskaffad fastighetsskatt - Det myckna talet om att Sverige är bäst i Europa saknar täckning i robust statistik. Sedan Göran Persson blev statsminister för tio år sedan har avståndet mellan Sverige och de länder i Europa som gått bäst ökat kraftigt. För tio år sedan låg de fem bästa OECD-länderna, varav fyra europeiska, 24 procent högre än Sverige, nu har avståndet ökat till 37 procent. År 1996 låg vi på trettonde plats i ligan. Och på den nivån är vi fortfarande. - I ljuset av de utmaningar vi står inför är många indikatorer i svensk ekonomi djupt bekymmersamma: • Den verkliga arbetslösheten är fortfarande omkring 17 procent. • Bortsett från AMS-jobb och andra subventionerade arbeten är jobbtillväxten fortfarande låg. • Om engångseffekter räknas bort är budgetsaldot alldeles för svagt. • Svensk ekonomi är fortfarande mycket konjunkturkänslig. • Sverige har världens högsta skatter men få hävdar att vi som skattebetalare får världens bästa skola, världens bästa sjukvård eller världens bästa polis för de pengarna. • Investeringarna är bland de lägsta i Europa. • Nyföretagandet är också bland de lägsta i Europa. • Antalet patentansökningar går ner och de samlade forskningssatsningarna är otillräckliga. • En faktor som inte brukar redovisas som ekonomisk indikator, men naturligtvis har ekonomiska konsekvenser på sikt, är skolresultaten. Svenska elevers prestationer sjunker i internationella jämförelser, i vissa ämnen kraftigt. • Kronans värde har sjunkit trendmässigt och svenska företag får ut allt sämre relativa priser för sina produkter. Folkpartiets motion med anledning av regeringens vårproposition finns på www.folkpartiet.se Kontakt: Niki Westerberg Presschef (fp) 070-937 15 25 Joakim Bergström Pressekreterare partiledarstaben (fp) 070-772 74 47

Ämnen

  • Ekonomi, finans