Pressmeddelande -

Folkpartikommentar till EU-kommissionens vänta-och-se-besked idag till Rumänien och Bulgariens medlemsansökningar.

Av Carl B Hamilton (fp), vice ordförande i riksdagens EU-nämnd (tfn 0708-34 57 36). – Det är mycket glädjande att kommissionen valt att hålla uppe reformtrycket på både Bulgarien och Rumänien, att kommissionen ställer fortsatta villkor, inte redan nu ger grönt ljus. – Beskedet är trots allt i grunden positivt, men är Europas budskap är klart: lägg inte av, fortsätt reformera, rensa upp i rättsväsendet, kämpa ned den organiserade brottsligheten, och se till att administrationen av EU-medel fungerar rättssäkert. – Det villkorade ja som nu givits Bulgarien och Rumänien är ett viktigt budskap också till de egna EU-medborgarna att kriterierna för medlemskap efterlevs och upprätthålls, liksom till de efterföljande länderna på bl. a Västra Balkan. Carl B Hamilton, M. P. (liberal), riksdagsman (fp) V. ordf. i EU-nämnden, talesman i arbetsmarknadsfrågor. Ledamot av folkpartiets partistyrelse, suppl. i utrikesnämnden, professor Tel. (+46) (0)70 8 345 736 (mobil). Adr. Riksdagen, 100 12 Stockholm. Välkommen att ta risken att leta dig in på min hemsida och eventuellt även prenumerera på mitt nyhetsbrev "Hamiltons Blandning", http://www.folkpartiet.se.

Ämnen

  • Politik