Pressmeddelande -

Fp anmäler Sveriges muslimska förbunds statsbidrag till Riksrevisionen

Sedan år 2000 har över tio miljoner kronor utbetalats till Sveriges muslimska förbund trots att det framstår som om förbundet aktivt motarbetar centrala värderingar i det svenska samhället. Representanter för Sveriges Muslimska förbund kräver inskränkning av yttrandefriheten, särlagstiftning som upphäver jämställdheten mellan män och kvinnor och regler som avskaffar den ickekonfessionella skolundervisningen. Enligt lagen om stöd till trossamfund får statsbidrag lämnas endast till ett trossamfund som ”bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på.” Därför har Nyamko Sabuni, riksdagsledamot (fp), på fredagen skickat en anmälan till Riksrevisionen och bett dem granska om statsbidragen till Sveriges muslimska förbund har utbetalats i strid med gällande lag. Anmälan bifogas i sin helhet. _______________________________________________ Nyamko Sabuni Riksdagsledamot (fp) 0702 - 15 10 36 nyamko.sabuni@riksdagen.se Niki Westerberg Presschef (fp) 070 - 937 1525 _______________________________________________

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor