Pressmeddelande -

Fp begär särskild debatt om hot mot demokratin

- De senaste veckornas angrepp mot politiska partier, polis och andra myndigheter är ett hårt slag mot grundläggande demokratiska värden och mycket allvarligt. Med anledning av det eskalerande våldet begär folkpartiet i dag en särskild riksdagsdebatt för att diskutera hur vi som politiska partier kan bekämpa denna brottslighet. Det säger Johan Pehrson (fp), rättspolitisk talesman och ordförande i justitieutskottet med anledning av att folkpartiets riksdagsgrupp på fredagen begär en särskild riksdagsdebatt om hotet mot demokratin. (Debattbegäran bifogas) - Det är nu viktigt att alla partier samlas för att motverka och bestämt ta avstånd från dessa krafter som vill sätta munkavel på demokratins utövare och statens institutioner. - Folkpartiet har flera förslag för att bekämpa dessa utomparlamentariska våldsgrupper – det handlar om strängare straff för brott mot demokratin men också om mer resurser till Säkerhetspolisen. ______________________________________________________ Anna Prucha, Presskontakt, 0708-54 90 66 ______________________________________________________ Bild på Johan Pehrson för fri publicering: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=1111&iid=0224712677012 Johan Pehrsons hemsida: http://www.folkpartiet.se/templates/PersonalPage____505.aspx ________________________________________________________

Ämnen

  • Politik