Pressmeddelande -

Fp-begärd riksdagsdebatt om utsatta bostadsområden 14 oktober

Fredag 14 oktober hålls på folkpartiets begäran en aktuell debatt i riksdagen om den allvarliga situationen i vissa utsatta bostadsområden - De senaste dagarna har uppmärksamheten på nytt dragits till den explosiva situationen i de bostadsområden i vårt land som präglas av låg förvärvsfrekvens och högt bidragsberoende. Det är mycket bra att problemen kommer i fokus. Segregationen är ett av vårt samhälles största problem. Nu är det viktigt att alla riksdagspartier redovisar sina metoder för att komma till rätta med dessa problem, säger fp-ledaren Lars Leijonborg. Debattbegäran bifogas. Joakim Bergström Pressekreterare partiledarstaben 070-772 74 47 FOLKPARTIET LIBERALERNA Lars Leijonborg 2005-09-19 Till Talmannen Begäran om aktuell debatt om den allvarliga situationen i vissa utsatta bostadsområden De senaste dagarna har uppmärksamheten på nytt dragits till den explosiva situationen i de bostadsområden i vårt land som präglas av låg förvärvsfrekvens och högt bidragsberoende. Det är mycket bra att problemen kommer i fokus. Segregationen är ett av vårt samhälles största problem. Nu är det viktigt att alla riksdagspartier redovisar sina metoder för att komma till rätta med dessa problem. Dramatiska händelser skapar rubriker kring en situation som egentligen är dramatisk hela tiden: upplopp i Södertälje och beskjutning med automatvapen mot polishuset, nytt attentat mot moskén i Malmö, rekordsiffror för främlingsfientliga Sverigedemokraterna i kyrkovalet. Symptomen på att Sverige är illa ute på grund av den växande segregationen kommer tätt. Folkpartiet visade nyligen i en rapport • att antalet områden med en sysselsättningsgrad under 70 procent ökade från 746 till 843 stycken mellan 2002 och 2003. • att sysselsättningen krympte 2,5 gånger fortare i utsatta områden är i övriga landet mellan 2002 och 2003. På det viset blev det inte bara fler områden med mycket låg sysselsättning utan sysselsättningsnivån generellt blev ännu lägre i utanförskapsområdena. Antalet utanförskapsområden med en sysselsättningsgrad under 50 procent ökade således med 27 procent eller från 48 till 61 stycken mellan 2002 och 2003. • att skolresultaten visar en påtaglig försämring i majoriteten av utanförskapsområdena. I termer av andel elever som uppnådde utbildningsmålen (att få godkänd i alla ämnen) vid avslutad nionde klass konstateras en genomsnittlig minskning från 59,4 till 56,7 procent. Det gör att gapet gentemot riksgenomsnittet (på 75 respektive 76 procent) ökade från 15,6 till 19,3 procentenheter mellan skolåret 2002/03 och 2003/04. • att det skolåret 2002/03 fanns 32 områden med skolor där inte ens hälften av barnen klarade utbildningsmålen. Den siffran ökade med 53 procent 2003/04, då 49 utanförskapsområden hamnade i den situationen. Försämringen av skolresultaten i dessa områden var dessutom dramatisk. Bara 39,6 procent av niondeklassare klarade utbildningsmålen 2003/04, en minskning med 9,2 procentenheter i jämförelse med 2002/03 då 48,8 procent klarade dessa mål. • att antalet anmälda våldsbrott i de sex mest brottsbelastade utsatta stadsdelarna – Rinkeby och Skärholmen i Stockholm, Rosengård och Södra Innerstaden i Malmö samt Bergsjön och Gunnared i Göteborg – visade få förändringar 2003-2004. Det ligger stabilt på 19,4 anmälningar per tusen invånare och är dubbelt så högt som i landet i stort. Utvecklingen vad gäller hot-, kränknings- och frihetsbrott var däremot negativ, med en ökning på drygt 8 procent. Skadegörelsebrott i sin tur visar den mest negativa utvecklingen i jämförelse med läget 2002 och har ökat med 18 procent sedan dess. Rinkeby ligger i topp i alla dessa kategorier av brott. Folkpartiet har lagt en lång rad förslag för att komma till rätta med dessa problem. Större satsningar på kunskap i utanförskapsområdenas skolor, fler närpolisstationer i utsatta områden, krav på motprestation för att få socialbidrag, språkkrav för medborgarskap och ökade möjligheter att utvisa utländska medborgare som begår grova brott finns bland dessa åtgärder. Vad har regeringen för förslag? Vad tycker övriga riksdagspartier? Det bör redovisas i en aktuell riksdagsdebatt. Lars Leijonborg Ordförande fp:s riksdagsgrupp

Ämnen

  • Politik