Pressmeddelande -

Fp eller mp med i regeringen- vilken väg ska Sverige välja?

I 2006 års val finns det två tydliga majoritetsalternativ. Antingen får Allians för Sverige väljarnas uppdrag att bilda regering, eller så går talmannens bud till socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet att göra upp. Folkpartiet och miljöpartiet har kommit överens om en serie debatter. Syftet är att göra alternativen tydliga för väljarna. Det övergripande temat för debatterna är ?Folkpartiet eller miljöpartiet med i regeringen - vilken väg ska Sverige välja? - Sverige står inför stora utmaningar. Den allt tuffare internationella konkurrensen om välavlönade arbeten ställer krav på reformer. Det finns stora brister i välfärden och behov av förbättringar. Så långt är vi ense. Men på vilka sätt vårt land ska rustas inför globaliseringens utmaningar och på vilka sätt vi kan vi förbättra tryggheten - om detta tvistar vi. Det är stimulerande åsiktsskillnader som är tydliga och som många väljare skulle ha glädje av att få ta del av. Därför ska företrädare för folkpartiet samt miljöpartiet i öppen debatt diskuterar våra två partiers och våra två regeringsalternativs svar på dessa frågor. Det säger miljöpartiets partisekreterare Håkan Wåhlstedt och folkpartiets partisekreterare Johan Jakobsson i en kommentar. Datum och plats för de olika debatterna kommer partierna att återkomma om så snart alla detaljer är klara. Partiledardebatter En debatt genomförs med partiledaren Lars Leijonborg och språkröret Peter Eriksson den 8 juni. Debatten kommer att hållas på en restaurang i Stockholm. Ytterligare en debatt mellan Lars Leijonborg och språkrör Maria Wetterstrand genomförs på annan ort i Sverige i augusti. Åtta temadebatter Åtta särskilda temadebatter mellan centrala partiföreträdare kommer att genomföras på olika orter i Sverige. Teman för dessa debatter är jobben, skolan, energi, integration, vården, rättstrygghet, miljö samt utrikes- och Europapolitik. Debatt mellan ungdomsförbunden Liberala ungdomsförbundet och Grön ungdom kommer att genomföra en eller flera där unga företrädare för de två partierna möts. Regionala debatter Vi uppmuntrar också regionala toppkandidater att under valrörelsen genomföra debatter i respektive valkrets. __________________________________ Johan Jakobsson Partisekreterare (fp) 0707 - 89 81 37 Niki Westerberg Presschef (fp) 070 - 937 1525 Håkan Wåhlstedt Partisekreterare (mp) 070 - 664 33 59 Mattias Bengtsson Pressekreterare (mp) 0736 - 27 53 83

Ämnen

  • Politik