Pressmeddelande -

Fp, m, kd, mp och c lämnar in en gemensam anmälan: Sommestad och Sahlin KU-anmäls

Pressmeddelande från folkpartiet liberalerna i riksdagen 06-05-24 Vi har idag anmält miljöminister Lena Sommestad och samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin till granskning av konstitutionsutskottet. Statsråden Sommestad och Sahlin har vid behandlingen av utskottsbetänkandet "Svenska miljömål – ett gemensamt uppdrag" tydligt uttalat att regeringen inte har för avsikt att verkställa riksdagens beslut att tillsätta en oberoende hållbarhetskommission för att granska den svenska miljöpolitiken och dess genomförande. Ministrarnas uppräkning av olika pågående verksamheter och nya initiativ som planeras på miljöområdet motsvarar inte den fristående, granskande Hållbarhetskommission vi föreslagit och riksdagen beslutat om. Därför har vi idag begärt att Konstitutionsutskottet ska granska om Lena Sommestads och Mona Sahlins hantering av detta riksdagsbeslut stämmer överens med regeringens skyldighet att verkställa riksdagen beslut. Sverker Thorén, riksdagsledamot (fp) 0702-53 61 67 Lars Lindblad, riksdagsledamot (m) 070-514 12 62 Sven Gunnar Persson, riksdagsledamot (kd) 070-510 48 57 Åsa Domeij, riksdagsledamot (mp) 073-077 43 07 Claes Västerteg, riksdagsledamot (c) 070-752 75 04

Ämnen

  • Politik