Pressmeddelande -

Fp ska tydliggöra socialdemokraternas misslyckade politik

- Jag välkomnar Luciano Astudillos (s) utmaning till debatt. Det är bra att huvudalternativen i svensk integrationspolitik tydliggörs och debatteras, inte minst i de områden som i dag betalar priset för socialdemokraternas så misslyckade politik. Astudillo är en av de få socialdemokrater som vågar ta denna debatt och det ska tas till vara. Det säger Mauricio Rojas, flykting- och integrationspolitisk talesman (fp), på onsdagen i en kommentar till den debatturné som han och Luciano Astudillo (s) ska genomföra före årsskiftet. - Utanförskapet är en ödesfråga för Sverige. Sverige är ett djupt delat land. Aldrig i modern tid har under en jämförbar konjunkturperiod så många människor stått utan arbete och levt i maktlöshet. Aldrig i modern tid har de utsatta varit så utsatta som de är i dag. I dag finns det bostadsområden där tre av fyra personer i arbetsför ålder inte har ett jobb att gå till och skolor där lika många barn slutar niondeklassen utan fullständiga betyg. Så djupt har vi fallit! - Mitt budskap under denna debatturné kommer att vara enkelt: Det går att bryta utanförskapet, men för det behövs en radikalt annorlunda politik än den som bedrivs av socialdemokraterna. En politik som satsar på människornas egenkraft och på en konsekvent arbetslinje. Utanförskapet kan inte brytas utifrån. Det är bara inifrån, när de berörda själva tar saken i egna händer, som någonting positivt kan hända. Och utan arbete finns det ingen väg ut ur utanförskapet, säger Mauricio Rojas (fp). Datum och plats för de åtta debatterna är följande: Måndag 6/12: Göteborg Tisdag 7/12: Landskrona och Malmö Tisdag 14/12: Botkyrka och Södertälje Onsdag 15/12: Västerås och Örebro Torsdag 16/12: Stockholm i ABF-huset Mauricio Rojas Riksdagsledamot (fp) 070 - 242 0133 Catharina Bildt Politisk sekreterare (fp) 08 - 786 4615

Ämnen

  • Politik