Pressmeddelande -

Fp tillsätter ny arbetsgrupp för att fördjupa klimatpolitiken

Folkpartiet liberalerna har tillsatt en ny klimatpolitisk arbetsgrupp, som ska ta fram ett klimatpolitiskt program till folkpartiets landsmöte 2009. Arbetsgruppen leds liksom den tidigare av Carl B Hamilton, riksdagsledamot (fp) och partiets klimatpolitiske talesperson. Gruppen ska leverera sin slutrapport till partiledningen i mars 2009.

Folkpartiet liberalerna har de senaste åren fokuserat på att fördjupa sin klimatpolitik. Partiets klimatkommission presenterade en slutrapport till partirådet i oktober 2008. Mot bakgrund av att växthuseffekten är det mest akuta miljöhotet i dag tillsätts nu en klimatpolitisk arbetsgrupp för att fortsätta kommissionens arbete.

- Utgångspunkten för den nya gruppens arbete är att redan existerande teknik måste stå i fokus för att åstadkomma de stora och vitala minskningarna av växthusgaser de närmaste, kritiska, decennierna. Med satsning på redan existerande kolsnåla tekniker, energieffektivisering teknikspridning samt internationellt samarbete bör man kunna minska utsläppen av växthusgaser med 70-90 procent till år 2050, säger Carl B Hamilton.

Arbetsgruppen består i övrigt av:

Anita Brodén, riksdagsledamot, Sollebrunn
Hadar Cars, 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige, Stockholm
Nina Larsson, riksdagsledamot, Karlstad
Fredrik Malm, riksdagsledamot, Stockholm
Sverker Thorén, partistyrelseledamot och ordförande för Gröna liberaler, Västervik
Staffan Werme, kommunalråd, Örebro


Carl B Hamilton, riksdagsledamot (fp)
0708-34 57 36

Lena Hallerby, pressansvarig
08-786 44 84, 0708-54 90 81

Ämnen

  • Politik