Pressmeddelande -

GM:s beslut ett dråpslag mot Västsverige

- General Motors beslut blev det som vi fruktat. Trollhättan kommer inte längre att vara centrum för utvecklingen av Saabs framtidsmodeller, säger Eva Flyborg, riksdagsledamot från Göteborg och folkpartiets talesman i näringslivsfrågor. - Det åtgärdspaket som regeringen lade fram i november lyckades inte övertyga GM om att lägga produktionen av företagets nästa mellanklassbil i Trollhättan. Det är inte så konstigt. Regeringens panikåtgärder kastades in alldeles för sent och var inte tillräckligt kraftfulla. Folkpartiet har under många år föreslagit bredare åtgärder för att göra Västra Götaland mer attraktivt som industriregion. · Upprustning av Västsveriges infrastruktur. Folkpartiet har föreslagit 10 miljarder mer än regeringen till viktiga infrastruktursatsningar i Västsverige. Där ingår bland annat utbyggnad av Riksväg 45. · Större anslag till forskning och utbildning. Chalmers tekniska högskola ska ges ökade resurser för att ha ställning som teknisk högskola i världsklass. · Skapa reguljära yrkeshögskolor för kvalificerad yrkesutbildning. En sådan yrkeshögskola lämpar sig väl att placera i Trollhättan. · Bättre villkor för företagande. Folkpartiets föreslår bland annat sänkta arbetsgivaravgifter. - Västsverige är alltför beroende av bilindustrin. Det är inte hållbart i längden. En tillväxtkommission för Västsverige måste nu tillsättas för att lägga fram konkreta åtgärdsförslag på hur fler branscher och olika industrier kan etablera sig i regionen. - Dråpslaget mot Trollhättan är bara toppen på isberget. Två tredjedelar av företagen i Västsverige överväger att flytta hela eller delar av sin verksamhet utomlands enligt en undersökning från förra veckan. Just därför behöver Sverige en ny industripolitik, säger Eva Flyborg (fp). _____________________________________ Bild på Eva Flyborg för fri publicering finns här: http://www.riksdagen.se/folkvald/ledamotr/ledamot/EvaFlyborg.htm Besök gärna Eva Flyborgs hemsida: www.folkpartiet.se/flyborg _____________________________________ Eva Flyborg Näringslivspolitisk talesman (fp) 070 - 531 17 34 Per Hammar Folkpartiets riksdagskansli 08 - 786 52 47 / per.hammar@riksdagen.se

Ämnen

  • Politik