Pressmeddelande -

Ingen människa är illegal

Pressmeddelande från Cecilia Wikström, Europaparlamentariker (Fp), 27 april 2010:

Idag röstade Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter om inrättandet av ett nätverk av sambandspersoner för invandringsfrågor. Samtliga Cecilia Wikströms (Fp) förslag att ändra skrivningar om "illegala invandrare" till "irreguljära invandrare" röstades igenom i utskottet.   - Jag är mycket glad att utskottet antog mina ändringsförslag. Ingen människa är illegal och det är viktigt att Europaparlamentet befäster det, säger Cecilia Wikström.   Vissa menar att det framför allt av lingvistiska skäl är viktigt att göra skillnad mellan begreppen illegal och irreguljär, men det finns också en mycket viktig politisk dimension bakom orden vi väljer att använda.    

För mer information, tveka inte att kontakta Cecilia Wikströms kontor via cecilia.wikstrom@europarl.europa.eu eller via pressekreterare Susanne Lindahl: +46 (0)8 410 242 63 eller +46 (0)708 549063.   Med vänliga hälsningar, Susanne Lindahl

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • ingen människa är illegal
  • cecilia wikström
  • europaparlamentet
  • folkpartiet