Pressmeddelande -

Jan Björklund (fp) om arbetsmiljöverkets undersökning om våld och stök i skolan ”Ge lärarna befogenheter i skolan”

Pressmeddelande från folkpartiet liberalerna i riksdagen 2006-05-10 - Ännu en undersökning visar att våldet i skolan ökar. Nu måste socialdemokraterna erkänna att de gjort fel när de tagit bort lärarnas befogenheter. - Ordningen i den svenska skolan blir allt sämre. Det blir mer skolk, mer stök, mer mobbning. Lärarna behöver större befogenheter, till exempel borde det införas en modern form av ordningsbetyg. Det sa folkpartiets skoltalesman Jan Björklund i en kommentar till den undersökning som arbetsmiljöverket idag presenterat. Undersökningen visar bl a att bland elvaåringar så har 27 procent av killarna och 14 procent av tjejerna utsatts för våld i skolan, hälften mår dåligt för att det är stökigt i klassen. - Det handlar om att ta hänsyn till andra, att vara tyst och lugn på lektionerna och att visa respekt för lärare och kamrater. Ett ordningsbetyg syftar till att ge lärare och föräldrar bättre möjligheter att tillsammans kunna hjälpa eleverna att bli bättre på att ta ansvar, avslutade Jan Björklund (fp). Fakta: Folkpartiets tio förslag för mer ordning och reda i skolan: 1. Ge skolor rätt att splittra destruktiva gäng 2. Inför ordningsbetyg i alla terminsbetyg 3. Ge lärarna tydliga befogenheter 4. Inför obligatoriska föräldrasamtal, skriftliga varningar och tillfällig avstängning 5. Ge lärare rätt att beslagta störande föremål som mobiltelefoner 6. Skriv in ogiltig frånvaro i betyget 7. Ge skolor rätt att flytta mobbare 8. Polisanmäl alla allvarliga brott 9. Bötfäll kommuner som struntar i mobbning 10. Öka möjligheterna att stänga obehöriga ute från skolans område För mer information kontakta: Anders Andrén Pressekreterare 0708-54 90 88

Ämnen

  • Politik