Pressmeddelande -

Jan Björklund (fp): Riv upp lärarutbildningsreformen

Sifoundersökning från Lärarnas Riksförbund visar på alarmerande brister i lärarutbildningen Jan Björklund (fp): - RIV UPP LÄRARUTBILDNINGSREFORMEN - Regeringens nya lärarutbildning är ett fiasko. Tanken att lärarhögskolorna ska utbilda enhetslärare för hela grundskolan är vansinnig. Resultatet har blivit att de nyutexaminerade lärarna inte får kunskaper nog att lära lågstadiebarnen att läsa och skriva. - Lärarutbildningen har låg status och den akademiska standarden är för dålig. Varningslampan lyser på allvar när var femte lärarstuderande dömer ut utbildningen. Det säger Jan Björklund (fp), skoltalesman, med anledning av den sifo-undersökning som publiceras i dag av Lärarnas Riksförbund. Resultatet visar att två tredjedelar av de blivande lärarna inte upplever sig ha tillräckliga kunskaper för att kunna lära eleverna läsa och skriva. 69 procent av lärarstudenterna anser sig inte ha fått någon eller bristfällig utbildning i hur man utformar prov. - Lärarutbildningarna i Sverige måste göras om. Den senaste lärarutbildningsreformen, som genomfördes av Thomas Östros, måste rivas upp. - Läraryrket är Sveriges viktigaste yrke. En av Sveriges långsiktiga utmaningar är att få fram välutbildade lärare när fyrtitalisterna går i pension, avslutar Jan Björklund (fp). Jan Björklund (fp) Vice partiledare och skoltalesman Andreas Åström Pressekreterare Folkpartiets kansli Stadshuset 105 35 Stockholm Tel. 08-508 29 486 Mob. 070-47 29 486

Ämnen

  • Politik