Pressmeddelande -

Jan Björklund (fp), skoltalesman: ELEVERNA HAR RÄTT, GE BETYG TIDIGARE

Pressmeddelande från folkpartiet liberalerna 2006-05-15 * 7 av 10 elever vill ha betyg tidigare än idag * Folkpartiet kräver tidigare betyg och mer nivågruppering i skolan - Att lära sig utan betyg är som att hoppa höjd utan en ribba. Det går, men det är svårt att se om man når upp till målet. - Eleverna har förstått det som skolministern missat. Betyg behövs för att kunna hjälpa de elever som har det svårt, och för att eleverna själva ska veta hur det ligger till. - Skolan måste få nivågruppera eleverna och utvärdera dem genom betyg. Åtgärder som socialdemokraterna avskaffat för en missriktad jämlikhetstanke. Vi ska ställa höga krav på eleverna och de som inte når målen måste få extra hjälp och stöd. Det säger Jan Björklund (fp), skoltalesman, med anledning av den undersökning som presenterats i bland annat Göteborgs Posten i dag och som visar att Sveriges elever vill ha betyg tidigare. - Socialdemokraterna har misslyckats med att hjälpa de svagaste eleverna. Rädslan för att utvärdera barnens kunskaper genom betyg innebär att stöd sätts in för sent, avslutar Jan Björklund (fp). Fakta: Folkpartiförslag för att hjälpa elever i behov av särskilt stöd * Betyg från årskurs 6 * Tidigare nationella prov * Återinför ett riktigt lågstadium där barn lär sig läsa, skriva och räkna * Tillåt nivågruppering så att de som behöver mest stöd kan få det * Låt de elever som behöver gå ett extra år För mer information kontakta Anders Andrén Pressekreterare 0708 - 54 90 88

Ämnen

  • Politik