Pressmeddelande -

Jan Björklund kommenterar HSV:s rapport i dag: OUTBILDADE LÄRARE ÄR INTE LÖSNINGEN

* Högskoleverkets prognoser baseras på att kommunerna anställer obehöriga lärare - Kommunerna anställer outbildade lärare för att det är billigare. Därför märks inte bristen på utbildade lärare i anställningsstatistiken, de syns däremot i de sjunkande kunskapsnivåerna hos svenska elever. - Sverige behöver en lärarauktorisation, och enbart utbildade lärare borde få fastanställas. För att verkligen kunna lära ut ett ämne måste man ha ordentliga ämneskunskaper. Det säger folkpartiets skoltalesman Jan Björklund med anledning av den rapport som Högskoleverket i dag presenterat där kommunerna konstaterar att bristen på utbildade lärare inte är något problem eftersom de går att anställa obehöriga. - Om Sverige ska återta en topposition i den internationella kunskapsrankingen krävs att vi har världen bästa lärare. Världen bästa lärare får vi först när vi har världens bäst utbildade lärare. Att anställa obehöriga är fel väg att gå, avslutar Jan Björklund (fp). Ur HSV rapporten Arbetsmarknad och högskoleutbildning 2006:28 "En viktig förklaring till den motstridiga bilden är, som Högskoleverket påpekade i Arbetsmarknad och högskoleutbildning 2004, synen på ”obehöriga” lärare, dvs. lärare utan utbildning avsedd för den undervisning han/hon ska bedriva. I sin analys anförde Högskoleverket att det finns ett samband mellan hur bedömningen av hur allvarlig lärarbristen är och den principiella synen på förekomsten av lärare som saknar pedagogisk högskoleutbildning". För mer information kontakta Anders Andrén Pressekreterare 0708 - 54 90 88

Ämnen

  • Politik