Pressmeddelande -

Johan Pehrson (fp): Strängare straff för brott mot demokratin

- Attackerna mot centerpartiets lokaler visar på en otäck verklighet som hotar vår demokrati ? aktivisterna slår hål på grundläggande demokratiska värden. Folkpartiet kräver mer resurser till SÄPO men också ändrad lagstiftning ? skyddet för demokratin och enskildas fri- och rättigheter måste förstärkas genom att införa en ny straffskärpningsgrund för brottslighet som hotar demokratiska värden. Det säger justitieutskottets ordförande Johan Pehrson (fp) med anledning av de fortsatta attackerna mot centerpartiet och polisen. - Utredningen om hot och våld mot förtroendevalda visar att brott mot politiker är så omfattande att de utgör ett hot mot den representativa demokratin. Detta är mycket allvarligt och visar att det inte bara är internationell förankrad terrorism som hotar svensk demokrati. Nu krävs förändring ? samhället måste tydligt markera orimligheten i att ett fåtal försöker sätta munkavel på dem som i demokratisk anda driver sina åsikter. - Med tanke på den senaste tidens upplopp och våldsamheter anser folkpartiet att det är dags att se över lagstiftningen om upplopp respektive våldsamt upplopp ? brottsbalkens bestämmelser är ålderdomligt formulerade och tillkom i en tid då andra samhällsförhållanden rådde. ______________________________________________________ Anna Prucha, Presskontakt, 0708-54 90 66 ______________________________________________________ Bild på Johan Pehrson för fri publicering: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=1111&iid=0224712677012 Johan Pehrsons hemsida: http://www.folkpartiet.se/templates/PersonalPage____505.aspx

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor