Pressmeddelande -

Krafttag krävs mot organiserad brottslighet

Pehrson (fp) m a a Polisförbundets narkotikarapport - Narkotikabrottsligheten är idag navet i de flesta kända gravt kriminella nätverk. De genererar vidare brottslighet i alla led: från storskalig smuggling till gatuförsäljning och vidare till missbrukare. Det är dags att regeringen agerar med krafttag för att komma åt den mängdbrottslighet som detta orsakar. Det säger Johan Pehrson (fp), ordförande i justitieutskottet, i en kommentar till Polisförbundets och Mobilisering mot narkotikas rapport som presenterades idag. - För att åtgärda denna typ av brottslighet krävs bl.a. ökad samordning mellan de brottsbekämpande myndigheterna, genom ett övergripande nationellt underrättelsecentrum (NUC). Regeringens eviga mantra om samverkan är otillräckligt. - Målkonflikten mellan integritet och effektivitet måste ges en bättre balans till fördel för potentiella brottsoffer istället för som idag till fördel för brottsligheten. Därför måste både polis och åklagare få nya verktyg för att komma åt denna typ av brottslighet. Det gäller t ex tillstånd att använda buggning, åtalsförhandling samt bevis- och brottsprovokation. Dessa metoder kan effektivt minska de integritetsbrott som människor idag utsätts för av den organiserade brottsligheten. - Frågan om straffskärpning för organiserad brottslighet måste upp på dagordningen. Denna fråga har folkpartiet liberalerna bland annat lyft fram i vårt rättspolitiska handlingsprgram, säger Johan Pehrson (fp) . Johan Pehrson Riksdagsledamot (fp) 070 - 343 96 14 Anna Prucha Folkpartiets riksdagskansli 070 - 854 90 66 Bild på Johan Pehrson för fri publicering finns här: http://www.riksdagen.se/folkvald/ledamotr/ledamot/JohanPehrson.htm Besök gärna Johan Pehrson hemsida: http://www.folkpartiet.se/pehrson

Ämnen

  • Politik