Pressmeddelande -

Kulturen behöver sponsring!

- Återigen sviker regeringen kulturen å det grövsta. Riksdagen beställde ändrade regler för kultursponsring för att öka resurserna. Det blev mindre än en tummetott. Det säger Lennart Kollmats (fp), ordförande för kulturutskottet, och Anne-Marie Ekström (fp) suppleant i skatteutskottet, om regeringens skrivelse om avdragsrätt för s.k. sponsring. Fram till för några år sedan kunde företag göra skatteavdrag till fullo för sponsring av kulturevenemang. Genom en dom i Högsta Domstolen minskade möjligheten till avdrag med 50 procent i många fall för att så kallat goodwill-värde inte skulle räknas in fullt ut, som det gör t.ex. vid sponsring av sportevenemang. - Genom detta har många sponsringsavtal inte förnyats. Den fattiga kulturen blir ännu fattigare. Kulturen behöver fler finansiärer. Det är enda vägen till mer resurser i dagsläget. Folkpartiet föreslår att skattelagstiftningen ändras så att avdrag kan göras till 100 procent av värdet för kultursponsring. - Villkoren för sponsring kan inte sättas lika hårt som i samband med sportevenemang. Hamlet kan inte bära ett pannband med det sponsrande företagets logotyp på. Men det är tydligen vad regeringen kräver för att ge full avdragsrätt, avslutar Ekström och Kollmats (fp). Lennart Kollmats ordförande i riksdagens kulturutskott 070 - 528 33 51 Niki Westerberg Presschef (fp) 070 - 937 15 25

Ämnen

  • Ekonomi, finans