Pressmeddelande -

Lärlingsmiljard för 40 000 lärlingsplatser

Yrkesutbildningen har länge varit en åsidosatt utbildning i Sverige,
utan den status och respekt den förtjänar. Det har lett till en
situation där många akademiker har haft svårt att få jobb, samtidigt
som det har varit brist på yrkeskunniga med kvalificerad utbildning.
Att det finns duktigt yrkesfolk är oerhört viktigt, för svenska
företag och Sveriges konkurrenskraft i framtiden.

Människor är olika. Det låter självklart, men faktum är att det inte
fått genomslag i utbildningssystemet. Det mest slående exemplet är
socialdemokraternas gymnasieskola med kravet att alla ska bli behöriga
till högskolan, oavsett intresse och egen vilja. Det har lett till att
många praktiskt sinnade elever inte sett någon annan utväg än att
hoppa av.

Den nya gymnasieskolan som alliansregeringen inför innebär en
uppvärdering av yrkesutbildningen. Praktisk talang får nu ett eget
värde. Att läsa in högskolebehörighet på yrkesprogrammen blir en
möjlighet för de som vill, men det ska inte vara en skyldighet för
alla på gymnasiet.

I våra grannländer Danmark och Tyskland är lärlingsutbildning
huvudvägen in i ett yrke. Dessa länder har också betydligt lägre
ungdomsarbetslöshet än Sverige.

2008 startade alliansregeringen en försöksverksamhet med gymnasial
lärlingsutbildning. Eleverna studerar sina yrkesämnen på en
arbetsplats, men läser i övrigt sina ämnen i skolan. Försöket har
varit mycket populärt och både arbetsgivare och fack har varit
positiva. Varje år finns fler ansökningar än lärlingsplatser att
fördela.

Vi vill nu ta det ett stort steg längre. I regeringens budget för 2011
ska det göras en storsatsning på en utbyggd svensk lärlingsutbildning.
En miljard kronor ska satsas på lärlingsutbildning. Det innebär en
utökning med 40 000 lärlingsplatser inom utbildningssystemet, inom
gymnasiet och komvux.

Folkpartiet har tidigare föreslagit att företag som vill ska kunna
anställa lärlingar genom särskilda lärlingsanställningar. Tillsammans
med en kraftig utbyggnad av antalet utbildningsplatser får vi Sverige
ett helt nytt och välutvecklat lärlingssystem.

Liberala hälsningar,
Jan Björklund

För mer information kontakta

Anna Neuman
Pressekreterare hos Jan Björklund
070-188 65 55

Camilla Hansson
Pressekreterare hos Jan Björklund
070-206 99 09

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • jan björklund
  • yreksutbildning
  • lärlingsmiljard
  • folkpartiet