Pressmeddelande -

Leijonborg vill att Frankrike återvänder till Nato

Martina Lind Pressekreterare (fp) 070 - 772 74 47 Kritik mot planer på Europa-försvar: Leijonborg vill att Frankrike återvänder till Nato I sitt tal på de liberala ledarnas möte i samband med EU-toppmötet i Tessaloniki i midsommarhelgen kritiserade Lars Leijonborg (fp) fyrnations-initiativet om ett europeiskt försvar i polemik mot bl a Belgiens liberale statsminister Guy Verhofstadt: "Guy Verhofstadt nämnde nyss fyrnations-initiativet om ett gemensamt försvar mellan Frankrike, Tyskland, Luxemburg och Belgien. Låt mig säga att vi är mycket bekymrade över det. Vi fruktar att det kommer att försvaga den transatlantiska länken istället för att stärka den." Leijonborg menade att det är viktigare att stärka den transatlantiska länken och Nato. Ett steg i den riktningen vore att Frankrike återinträdde i Natos militära samarbete, som landet lämnade på 1960-talet: " Det som istället borde ske är att det av de fyra länderna som har utträtt ur Natos militära samarbete - Frankrike - anmälde sitt återinträde. Det skulle vara ett steg av stort symboliskt värde, ett steg som skulle visa att de ledande länderna i Europa menar allvar när de talar om att de vill stärka den transatlantiska länken! Guy använde det vanliga uttrycket att ett europeiskt försvar kan bli 'det europeiska benet i Nato'. Men hur ska amerikanarna kunna tro på det, när ett av de viktigaste länderna i Europa inte fullt ut är med i Nato? Som ni förstår arbetar folkpartiet för att Sverige ska bli medlem av Nato." I sitt anförande berörde Leijonborg också Balkan, EU:s Framtidskonvent och flyktingpolitiken. __________________________________ Anförandet finns att läsa i sin helhet här: http://www.folkpartiet.se/fp/nyhet_030623.shtml

Ämnen

  • Politik