Pressmeddelande -

Lennart Gabrielsson (fp) om Grundlagsutredningen: Stopp för snålskjutsen till fullmäktige

- Nu kan inga lokalpolitiker åka snålskjuts in i fullmäktige utan måste förtjäna sitt eget mandat genom att själva efterfråga förtroende från de egna invånarna. Äntligen får medborgarna och lokalpolitikerna en egen valdag för de politiska frågorna som för många är avgörande i vardagen. Det är kvaliteten i och tillgängligheten till förskolan, skolan, äldreomsorgen och sjukvården.

Det säger Lennart Gabrielsson, ordförande i folkpartiets kommunalpolitiska råd och kommunalråd i Sollentuna, med anledning av överenskommelsen i Grundlagsutredningen mellan allianspartierna och miljöpartiet. Det finns nu en majoritet för skilda valdagar, renodlat personval, möjlighet till kommunala extraval och stärkt skydd för det lokala självstyret i grundlagen.

- Det lokala politiska ledarskapet är så viktigt att det förtjänar en egen valdag. Medborgarna har rätt att utkräva ansvar av oss lokalpolitiker de valt att sköta skolan, äldreomsorgen och sjukvården.


Lennart Gabrielsson, ordförande i folkpartiets kommunalpolitiska råd
0705- 43 51 22

 

 

Ämnen

  • Politik