Pressmeddelande -

Ohlsson (fp) om att socialdemokratiska riksdagsledamöter bjuder in Hamas: S hyckleri om Hamas

- Svenska socialdemokrater bryter nu den principfasta hållning som är en förutsättning för kommande förhandlingar med Hamas. Riksdagsledamoten och partistyrelseledmoten Mariam Osman Sherifay (s) bjuder in toppföreträdare från Hamas och (s)-kvinnornas ordförande Nalin Pekgul vill ge svenskt bistånd till Hamas. Detta är djupt olyckligt och legitimerar Hamas terrorpolitik. - EU har kommit överens om att hålla den av EU och FN terrorstämplade organisationen Hamas kort. Så länge som Hamas inte erkänner staten Israels rätt att existera, tar avstånd från terrorhandlingar och inte respekterar ingångna avtal ska de varken stödjas finansiellt eller politiskt.. Det säger Birgitta Ohlsson (fp), riksdagsledamot och biståndstalesman med anledning av att den socialdemokratiska riksdagsledamoten Mariam Osman Sherifay bjuder in toppföreträdare från Hamas och att (s)-kvinnornas ordförande Nalin Pekgul vill ge svenskt bistånd till Hamas. - Det svenska socialdemokratiska partiets omsvängning i Mellanösternpolitiken är mycket olycklig. Enskilda socialdemokratiska riksdagsledamöter bjuder i representanter från Hamas. Den svenska regeringen drar sig ur en militärövning på grund av israeliskt deltagande med den krystade motiveringen att Israel inte är med i gemensamt samarbete. Detta samtidigt som Sverige glatt övar militärt med icke-samarbetsländer som Australien och Mongoliet. Hyckleriet är tydligt. Hamas är en av världens mest organiserade terroristgrupper. Det är omdömeslöst att släppa in dem från kylan eller ge miljoner i bistånd utan konkreta eftergifter först. Med socialdemokratisk politik riskerar nu svenska skattekronor att gå till terrorism. Det är fullständigt oacceptabelt, avslutar Birgitta Ohlsson. __________________________________________ Birgitta Ohlsson Biståndstalesman (fp) 0709 - 68 71 06 Fredrik Svensson Presskontakt för Birgitta Ohlsson (fp) 0708 – 54 90 68 Bild på Birgitta Ohlsson för fri publicering finns här: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=1111&iid=0404025497421

Ämnen

  • Politik