Pressmeddelande -

Pehrson (fp): Skärp synen på övergrepp i rättssak

Pressmeddelande från folkpartiet liberalerna i riksdagen 2006-05-26 Pehrson (fp): Skärp synen på övergrepp i rättssak - Allt oftare hotas målsägande och vittnen ? en utveckling som inte minst accelererar bland unga människor. Detta är mycket allvarligt och urholkar själva grundfundamentet i rättsstaten. Jag har därför idag lyft frågan till justitieministern om han kan tänka sig att höja straffminimum för övergrepp i rättssak. Det säger justitieutskottets ordförande Johan Pehrson (fp), som på fredagen väckte en skriftlig fråga till justitieminister Thomas Bodström. (Bifogas). - För ett par år sedan höjdes straffmaximum men effekten tycks vara liten. Samhället måste tydligare markera allvaret med denna brottslighet. Insatserna för att öka skyddet för hotade personer ligger nu på riksdagens bord men ytterligare åtgärder krävs. - Att brott på ett objektivt sätt kan prövas i domstol är grundbulten i rättsordningen. För att säkerställa att så är fallet måste samhället vidta konkreta åtgärder. Det handlar i slutändan om tilltron till hela rättsväsendet. ______________________________________________________ Anna Prucha, Presskontakt, 0708-54 90 66 ______________________________________________________ Bild på Johan Pehrson för fri publicering: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=1111&iid=0224712677012 Till justitieminister Thomas Bodström Rättstaten förutsätter att myndigheter och dess tjänstemän utan påverkan kan sköta sina uppgifter. Det gäller allt ifrån poliser och åklagares arbete med förundersökning och åtal till själva avgörandet i domstol av prövade av åtalet. Därtill kan läggas avtjänande av påföljd inom t ex fängelse eller inom ramen för frivården. Att hot mot rättsväsendets tjänstemän ökat är därför mycket allvarligt. Allt oftare rapporteras i dag också om allvarliga hot gentemot målsägande och vittnespersoner. Denna utveckling framstår idag som mest accelererande bland unga människor. Denna typ av brott innebär att själva grunden i rättstatstanken eroderar. Att brott på ett objektivt sätt kan prövas i domstol med samtliga sakliga omständigheter redovisade är fundamentalt för att rättsordningar värda namnet. Straffmaximum för övergrepp i rättssak höjds för ett par år sedan. Effekten tycks vara liten. Ökade insatser för att skydda hotande personer behandlas just nu av riksdagen. Ett sätt att markera allvaret i brott som angriper rättsstatens funktionssätt är att höja straffminimum. Avser justitieministern vidta några åtgärder för att höja straffminimum för övergrepp i rättssak?

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor