Pressmeddelande -

Pehrson (fp): Socialtjänsten ska veta var frigivna pedofiler bosätter sig

- Barns skydd mot övergrepp är otillräckligt. Målkonflikter måste lösas ut på andra sätt än idag. Lagstiftningen måste förändras så att både polis och socialtjänst får reda på vart förövare som dömts för övergrepp mot barn och grova sexualbrott bosätter sig. På så sätt kan varningsklockorna lättare ringa tidigt när barn far illa. Det anser justitieutskottets ordförande Johan Pehrson (fp) som på fredagen väckte frågan till justitieminister Thomas Bodström. (Frågan bifogas) - Vi vet att många av dem som döms för olika sexualbrott, trots rehabiliteringsinsatser, tyvärr återfaller i brott efter avtjänat straff. Detta faktum gör det än mer angeläget att ansvariga myndigheter vet om var dessa personer bosätter sig. En sådan information underlättar och socialt förebyggande åtgärder. - Detta förslag är en integritetsförlust för de frigivna personer som avtjänat sitt straff. Men integritetsvinsterna för potentiella brottsoffer är större. Uppgifterna hos polis och socialtjänst ska gälla med absolut sekretess för att minimera risken för läckage. Uppgiftsskyldigheten bör kvarstå i vart fall så länge aktuell brottslighet finns med i belastningsregistret. - Regeringen har äntligen talat om en haverikommission som ska utreda vad som hänt när ett barn dör. Detta borde vara självklart och är något som folkpartiet drivit under många år. Vi välkomnar att regeringen vaknat i denna fråga efter att röstat emot detta förslag under flera års tid. Men det är ändå otillräckligt. Vi måste ha förslag på åtgärder innan det går så långt att vi måste utreda hur det kan komma sig att barn dödas i Sverige. ______________________________________________________ Anna Prucha, Presskontakt, 0708-54 90 66 ______________________________________________________ Bild på Johan Pehrson för fri publicering: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=1111&iid=0224712677012 Johan Pehrsons hemsida: http://www.folkpartiet.se/templates/PersonalPage____505.aspx ________________________________________________________

Ämnen

  • Politik